Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Rekonstrukce ulic Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce

Vážení vlastníci nemovitostí v uvedených ulicích,

město Polička připravuje k realizaci výše uvedenou akci. V rámci ní bude provedena rekonstrukce komunikací a chodníků v předmětných ulicích (povrch ze žulové dlažby resp. betonové dlažby), budou vyměněny kabelové rozvody veřejného osvětlení, bude provedena bezvýkopová sanace hlavního kanalizačního řadu sklolaminátovým rukávcem (ul. Riegrova a Hradební) a výměna kanalizace klasickou výkopovou technologií v ul. U Masných krámů. Vlastník vodovodu, SMSV Poličsko, provede v rámci akce výměnu hlavního vodovodního řadu vč. přepojení stávajících vodovodních přípojek v ul. Riegrova.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele akce a stavební řízení. Zahájení vlastní realizace se předpokládá v jarních měsících letošního roku. 

Na základě výše popsaného a po konzultaci s provozovatelem kanalizace a vodovodu, společností VHOS, a.s., si Vás tímto dovolujeme požádat o prověření (monitoring) technického stavu a funkčnosti kanalizačních a vodovodních přípojek, které jsou ve Vašem vlastnictví (např. prostřednictvím VHOS, a.s., provoz Polička, p. O. Pospíšil, tel.: 461 725 635). V případě nevyhovujícího stavu přípojek Vám v rámci předmětné akce bude umožněna jejich výměna na Vaše náklady, za předpokladu nižších nákladů z důvodu menšího rozsahu zemních prací.

 

Děkujeme  

 

S pozdravem

 

 

                                                                                                           

                                                                                                               Ing. Marta Mastná v. r.

                                                                                                                   vedoucí OÚPRaŽP

 

Vložil Šauerová Naděžda (2.2.2016), přečteno 1879x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Rekonstrukce ulic Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce