Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2016,

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička

            Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 8. 12. 2016 usnesením č. 32 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Školské obvody základních škol zřízených městem Polička se stanovují takto:

 

a) školský obvod Masarykovy základní školy, nábř. Svobody 447,  Polička tvoří

ulice

Alšova, A. Lidmilové, Baldecká, Bezručova, Bořiny, B. Němcové, B. Šmída, Čsl. armády, Husova, Hegerova, 9. května, Družstevní, Dvořákova, E. Beneše, E. Vencovského, F. Bukáčka, Hradební, J._Suka, J. V. Michla, J. V. Sládka, Janáčkova, Jiráskova, Jungmannova, Komenského, Kostelní, K. Světlé, Lidická, Masarykova, Mánesova, M. Bureše, Modřecká, M. Švabinského, Na Bídě, Na Valech, Nám. B. Martinů, nábř. Svobody, Nová, Obránců míru, Palackého nám., Paseky, Pivovarská, Pod Kopečkem, Polní, 1. máje, Revoluční, Riegrova, Rumunská, Růžová, Sídliště Hegerova, U Liboháje, U Královské aleje, U Masných krámů, U Vlečky, V. Hálka, Wolkerova, Zákrejsova

a dále část obce Modřec  a Dětský domov Polička.

 

b) školský obvod Základní školy Na Lukách, Švermova 401, Polička tvoří

ulice

Betlém, Dukelská, Eimova, Eiseltova, E.Beranové, Erbenova, Fortna, Haškova, Havlíčkova, Heydukova, Hrubínova, Luční, Ladova, Na Jordáně, Na Vyšehradě, Nádražní, Nerudova, Otakarova, Parkány, Pálená, P. Jilemnického, Smetanova, Střítežská, Starohradská, Svépomoc, Šaffova, Štěpničná, Švermova, T. Novákové, Tylova, Tyršova, Úzká, Václavská, Vrchlického

a dále části obce Lezník a Střítež.

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

 

 

……….……………………                                                          ………………………………

       Jaroslav Martinů                                                                    Marie Kučerová

            starosta                                                                              místostarostka            

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  13. 12. 2016

Sejmuto z úřední desky: 2. 1. 2017

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Vložil Vomočilová Květa (3.1.2017), přečteno 1586x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených