Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Vyhlášení soutěže - Památka roku 2017

Statut soutěže

o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy - Památka roku 2017

Článek 1

Cena

(1) Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy - budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, brownfield, veřejný prostor, park...

(2) Soutěž Památka roku 2017 má dvě kategorie:

1. kategorie: menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH)
2. kategorie: velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH) 

(3)  Cena sestává

 1. z uměleckého artefaktu,
 2. v 1. kategorii z finanční odměny vlastníkovi ve výši 50 000 Kč a v 2. kategorii z finanční odměny vlastníkovi ve výši 100 000 Kč.

  Článek 2

  Vyhodnocení soutěže

  (1) Soutěž je dvoukolová. V prvním kole rozhodne o vítězných projektech v kraji a postupu do druhého kola krajská sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (Sdružení) s účastí zástupce Asociace krajů ČR a Národního památkového ústavu (NPÚ). Ve druhém kole rozhoduje o vítězných objektech v soutěži celostátní komise složená ze zástupců Sdružení, Asociace krajů a NPÚ.

  (2) Hodnotitelé rozhodují podle kritérií hodnocení:

 1. Kvalita projektu:
 • Projekt obnovy byl vypracován na základě dostatečných průzkumů připadajících v úvahu pro daný typ objektu (např. stavebně historický průzkum, inventarizace prvků, restaurátorský průzkum, dendrochronologie, měření mikroklima)
 • Projekt zvýrazňuje památkovou, architektonickou nebo urbanistickou hodnotu objektu nebo souboru, včetně hodnot interiéru, podporuje jejich autenticitu a integritu. Přispívá k posílení jedinečného charakteru prostředí. Nové úpravy omezuje na nezbytnou míru, vložené konstrukce mají vhodné architektonické řešení.
 • Projekt navrhuje vhodné využití objektu, které přispívá k oživení okolního prostředí.
 1. Kvalita realizace:
 • Obnova se vyznačuje vysokou kvalitou stavebních prací, vhodností použitých materiálů, kvalitou provedení povrchů a detailů, kvalitou restaurátorských prací, úrovní a charakterem výtvarných děl, případně prezentací archeologických nálezů.
 • Postup obnovy byl šetrný k prostředí, případně proběhlo vhodné postupné uvádění do provozu.
 • Vlastník má vhodný plán provozu.

Článek 3

Podmínky soutěže

 1. Realizace obnovy objektu musí být dokončena v hodnoceném roce – přihláška bude obsahovat čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce.
 2. Žadatelem je vlastník nebo pověřený zástupce vlastníků.
 3. Žadatel předkládá přihlášku podle zadané osnovy a v příloze přihlášky doloží:
 1. průzkumy připadající v úvahu pro daný typ objektu (např. stavebně historický průzkum, inventarizace prvků, restaurátorský průzkum, dendrochronologie, měření mikroklima)
 2. stavební řešení projektu - základní výkresy (půdorysy, řezy), případně odpovídající část urbanistické studie,
 3. fotodokumentaci objektu před a po realizaci,
 4. zdroje financování, rozpočet stavby (nepovinný),

   (4) Elektronické přihlášky do soutěže je nutné vyplnit nejdéle do 26. ledna 2018 (www.historickasidla.cz).

Článek 4

Předávání ceny

Cenu celostátnímu vítězi předává předseda Sdružení a zástupci partnerů na Konferenci Sdružení ve čtvrtek 22. března 2018.

V Chrudimi dne 8. září 2017

Zřizovatel Ceny:  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

 

Libor Honzárek, předseda Sdružení

Partneři:

Národní památkový ústav

Asociace krajů ČR       

 

Podrobné informace zde: http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-pamatka-roku-2017/vyhlaseni-souteze-pamatka-roku-2017.html

 

                                                        

Vložil Šauerová Naděžda (9.10.2017), přečteno 364x

Právě procházíte:

Úvod | Informace | Vyhlášení soutěže - Památka roku 2017