Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Koncepce dostupného bydlení v Poličce

Město Polička během prázdnin uzavřelo s Agenturou pro sociální začleňování, kterou zřizuje Úřad vlády České republiky, Memorandum o spolupráci a stává se tak prvním městem Pardubického kraje, které je k této spolupráci připraveno.

Výstupem vzájemné roční spolupráce bude Koncepce dostupného bydlení města Polička, která zapracuje potřeby všech sociálních skupin v Poličce a okolí v oblasti bydlení včetně potřeb startovacích bytů, chráněného či podporovaného bydlení či možnosti ubytování osob bez domova a bez přístřeší.

Zatím poslední setkání pracovního týmu se konalo v budově Městského úřadu v Poličce v úterý 24. 10. 2017 za přítomnosti zástupců místních organizací a institucí, které se na projektu podílejí a týmu Agentury pro sociální začleňování. Všichni měli možnost seznámit se se speciálně vytvořenou Podkladovou analýzou a vyjádřit své názory a komentáře.

V pracovním týmu jsou jak zástupci vedení města, tak zástupci z bytové a sociální komise města Polička, zástupci poskytovatelů sociálních a návazných služeb – Oblastní charita Polička, Dětský domov Polička, Domov na zámku Bystré, Dům s pečovatelskou službou Polička, Dům na půl cesty Květná zahrada Květná, zástupci MPSV či zástupci svazku obcí.

Všichni zúčastnění se shodují na tom, že otázka možnosti dostupného bydlení pro jakoukoliv cílovou skupinu obyvatel Poličky, je  naprosto zásadní pro kvalitní a trvale udržitelný způsob života ve městě.  Setkání pracovního týmu budou pokračovat.

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Vložil Šauerová Naděžda (1.11.2017), přečteno 878x

Fotografie

Obrázek ke článku - č.6306
Obrázek ke článku - č.6307
Obrázek ke článku - č.6304
Obrázek ke článku - č.6305

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Tiskové zprávy | Koncepce dostupného bydlení v Poličce