Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

ZŠ Pomezí - konkurs na místo ředitele/ředitelky

Rada obce Pomezí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje

konkurs

na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Pomezí, okres Svitavy

I. Mateřské školy Pomezí 283 okres Svitavy

Školní jídelny Pomezí 283 okres Svitavy

Předpokládaný nástup na pracovní místo – 01.08.2018

Požadavky:

- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- znalost školských předpisů a školské problematiky

- občanská a morální bezúhonnost

- dobrý zdravotní stav

- organizační a řídící schopnosti

 

K přihlášce přiložte:

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

- přehled o průběhu předchozích zaměstnání

- strukturovaný životopis v českém jazyce

- koncepce dalšího rozvoje základní , mateřské školy a školní jídelny(max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce

- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele školy, mateřské školy a školní jídelny (ne starší 2 měsíců)

- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 02.03.2018 na adresu:

Obec Pomezí, 569 71 Pomezí 4

Obálku označte heslem: KONKURS – I. MŠ – NEOTVÍRAT

KONKURZ – ZŠ POMEZÍ – NEOTVÍRAT

KONKURZ – ŠJ Pomezí - NEOTVÍRAT

 

V Pomezí dne 06.02.2018 Věra Chemišincová, starostka

Přílohy

Adobe reader (PDF) vyhlášení konkursu (742 kB)

Vložil Šauerová Naděžda (9.2.2018), přečteno 571x

Právě procházíte:

Úvod | Informace | ZŠ Pomezí - konkurs na místo ředitele/ředitelky