Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Přijďte nám říci svůj příběh ohledně nájemního bydlení, každý příběh nás zajímá…

Druhý týden v červnu proběhnou na třech místech v Poličce výzkumné skupiny (focus group), kde bychom se rádi ptali zástupců rodin s dětmi, seniorů či osob samostatně žijících v Poličce, jaké jsou jejich zkušenosti se získáním nájemného bydlení. Jaké byly nejčastější bariéry, na které při hledání vhodného bydlení naráželi nebo jaké jsou jejich podmínky na kvalitu nájemního bydlení?

12. 6. v 16,.0 hodin RODINY S DĚTMI v MaTaMi

13. 6. v 13.30 hodin SENIOR zasedací místnost MěÚ Polička

13. 6. v 16.30 hodin OSOBA SAMOSTATNĚ ŽIJÍCÍ v prostorách Městské knihovny Polička

V minulém roce vznikla Podkladová analýza bydlení v Poličce, kterou tvořil výzkumník Agentury pro sociální začleňování Martin Šmoldas a vychází ze statistických, spíše „tvrdých“ dat. Chceme ale znát také příběhy konkrétních lidí z Poličky a okolí, kteří řeší nebo v minulosti řešili nějakou životní otázku, která se pojí s nájemním bydlením.

První tři výzkumné skupiny (focus group) proběhly s respondenty se sociální zátěží (dlouhodobá nezaměstnanost, hmotná nouze, nestabilní bydlení na ubytovnách apod.) z řad rodin s dětmi, seniorů a samostatně žijících osob v Poličce, a to během května. „Byli jsme svědky skutečných životních příběhů, některé byli velmi silné a o to víc si každý uvědomí, že pro celou sociální práci je prostě nejdůležitější a prvotní, když člověk bydlí, teprve pak může systém pomáhat…,“ říká Gabriela Chalupníková z Agentury pro sociální začleňování, která se podílela na přípravě celého procesu tvorby Koncepce dostupného bydlení v Poličce.

Město Polička prostřednictvím pana místostarosty Kadlece říká, že je nesporně zajímavé zjistit, jaké problémy v souvislosti s nájemným bydlením občané Poličky vlastně řeší. Dodává, že by i pro zástupce města mohl být zajímavý zjištěný rozdíl mezi problémy stávajícího klienta sociálního odboru a mezi ostatními obyvateli, kteří se do nezáviděné životní situace ohledně bydlení mohou lehce dostat.

Všechny výstupy z těchto forem výzkumu budou využity při tvorbě Koncepce dostupného bydlení v Poličce, kterou město Polička nyní intenzivně připravuje ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Jednotlivé moderované rozhovory trvají zpravidla 90 minut a jsou vedeny zkušeným profesionálem.  Jsou anonymní a jejich smyslem je dívat se na statistické údaje perspektivou lidských příběhů. „A právě tyto příběhy nám pomohou vypracovat kvalitní Koncepci dostupného bydlení v Poličce, která bude sloužit pro potřeby lidí v bytové nouzi,“ dodává lokální síťařka MPSV pro ORP Polička a Pardubice Anita Stanislavová, která je spolu s vedoucí sociálního odboru Martinou Černíkovou hnacím motorem celého procesu.

Proto jestli máte čas, chuť a prostor podělit se se svým příběhem ohledně nájemního bydlení v Poličce, neváhejte, váš příběh nás zajímá.

Počet míst ve skupině je omezen, prosím zájemce o potvrzení své účasti na mail: chalupnikova.gabriela@vlada.cz, kde stačí jen zvolit si požadovanou cílovou skupinu – rodina s dětmi, senior, osoba samostatně žijící a nahlásit, že dorazíte.

 

 

Přílohy

MS Word (DOC, DOCX) plakát bydlení Polička (392 kB)

Vložil Šauerová Naděžda (21.5.2018), přečteno 413x

Právě procházíte:

Úvod | Informace | Přijďte nám říci svůj příběh ohledně nájemního bydlení, každý příběh nás zajímá…