Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Slavnost pro restaurovaný morový sloup

Mariánský morový sloup v Poličce je po několika letech náročného restaurování bez lešení a opět zdobí Palackého náměstí v plné kráse. Oslava obnovy této jedinečné barokní památky proběhla za účasti starosty města, za účasti restaurátorů, kameníků a dalších odborníků, kteří se na práci podíleli, v pátek 16. listopadu. Oslavy zahájily slavnostní fanfáry z balkonu poličské radnice. Morový sloup byl poté za velkého zájmu veřejnosti opětovně vysvěcen.

Zajímavé informace a také fotografie z průběhu restaurování se dozvěděli účastníci besedy, která proběhla v Centru Bohuslava Martinů. Představena byla i kniha „Mariánský sloup v Poličce - restaurování,“ od autorů PhDr. Vratislava Nejedlého, CSc. a Mgr. BcA  Petra Glásera, kteří byli zároveň hlavními aktéry odborné přednášky. Slavnostní večer byl zakončen koncertem, a jak jinak než hudbou barokní.

„Na nutnost opravy upozornil vlastně sám sloup, když z něho v roce 2011 odpadla část sochy sv. Víta a poškodila se. Psal se rok 2012, kdy celá akce odstartovala rozsáhlým restaurátorským průzkumem. Navíc bylo po průzkumu zřejmé, že část sochařské výzdoby je kvůli pokročilé fázi degradace nutné demontovat, uložit na vhodném místě s odpovídající klimatickými podmínkami a originály na původním místě nahradit kamennými kopiemi,“ uvádí Ing. Mastná, vedoucí odboru OÚPR a ŽP.

„Práce probíhaly podle sestaveného harmonogramu v navazujících etapách od vrcholové sochy Panny Marie, přes bohatě členěné tělo sloupu až po stupňovité pódium s balustrádami. Během prací byly snímány dožilé a jinak nevhodné tmely z minulých oprav, silně degradovaná hmota kamene byla opakovaně zpevňována speciálními prostředky, které v ní prakticky vytvářejí nové pojivo, trhliny byly hloubkově injektovány, prasklá místa lepena k sobě, povrch byl opakovaně čištěn za použití mechanických i chemických prostředků, byly prováděny plastické a barevné retuše povrchu a na nejvíce exponovaných místech byl aplikován hydrofobizační prostředek kvůli omezení vnikání srážkové vlhkosti do hmoty památky atd.

Již od začátku oprav v roce 2015 zároveň probíhaly práce na vytváření nových kamenných náhrad sejmutých prvků, a především čtyř lehce nadživotních postav světců sv. Václava, sv. Víta, sv. Karla Boromejského a sv. Šebestiána,“ komentuje práci odborníků Mgr. BcA. Petr Gláser, vedoucí restaurátor.

Nutno dodat, že práce finišovaly do poslední chvíle a v den slavnostního vysvěcení, tedy 16. listopadu byla na sloup umístěna jediná chybějící kopie sochy, a to socha sv. Šebestiána.

„Celková obnova morového sloupu začala po důkladných přípravách v roce 2015 a náklady od tohoto roku činily 5,5 mil., z toho téměř 90 % prostředků obdrželo město formou dotací z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ. Letošního roku bude proinvestováno 750 tis. Kč. “ doplňuje Ing. Mastná.

Morový sloup je opraven, ale starost o barokní sochy na Palackého náměstí nekončí. Odborníci doporučují pokračovat, a to restaurováním soch na obou kašnách, autorem soch je také Jiří Pacák a také tyto sochy jsou zařazeny na seznamu Národních kulturních památek ČR.

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Vložil Šauerová Naděžda (11/19/2018), přečteno 549x