Město Polička

obrázek

Nové domy pro sociální bydlení v Poličce

Nové domy pro sociální bydlení v Poličce

Zrekonstruovaný dům na ulici 9. května zaujme nápaditou fasádou a celkovým novým vzhledem. Tento dům město Polička koupilo za účelem výstavby sociálních bytů, vzniklo zde 6 nových bytů o velikosti 2+kk. Rekonstrukce domu je v hodnotě 9,4 mil. Kč, z dotace bylo pokryto 7,1 mil. Kč.

Město vybíralo z cca 60ti žádostí, přičemž muselo vycházet z přísných podmínek přidělené dotace. Všichni nájemníci zájemci musí spadat do cílové skupiny dotačního titulu a zároveň musí splňovat další specifické podmínky (např. bytová nouze, nemajetnost, příjem do určité výšky, sociální nouze…). Smlouvy s nájemníky jsou uzavírány na jeden rok, poté se bude posuzovat, zda může být smlouva obnovena. Ti první se do nového domu nastěhují začátkem měsíce března, v průběhu března budou všechny byty obsazené. „Cílem  projektu je nastavit fungování sociálních bytů tak, aby se rodinky staly součástí běžné komunity a měly možnost důstojného bydlení,“ komentuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Martina Černíková. „Všem rodinám je zároveň dostupná sociální práce a pomoc, kterou bude vykonávat sociální pracovník města a také pracovníci Oblastní charity Polička,“ doplňuje.

Město Polička letos naváže opravou dalšího domu za účelem sociálního bydlení. Jedná se o dům, který přímo sousedí s domem na ulici 9. května.  I zde bude vybudováno 6 nových sociálních bytů, tentokrát o velikosti 1+kk.  Rekonstrukce by měla být dokončena do konce roku 2019, předpokládané stavební náklady jsou ve výši 7 mil. Kč. I v tomto případě město podalo žádost o dotaci.

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města