Město Polička

Velký zájem o Poličku

Informace o našem městě a okolí, atraktivní výstavy pro rok 2019 v městském muzeu, to vše lákalo návštěvníky veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové 8.- 9. března 2019 k našemu stánku. Polička se prezentovala tradičně společně s dalšími  Královskými věnnými městy. A že byl o naše město velký zájem, dosvědčují i fotografie.  V pátek patřily hlavní informace z Poličky městskému muzeu a v sobotu se zde prezentoval hrad Svojanov.

Polička však byla zastoupena i na dalších místech veletrhu, a to ve stánku České inspirace a také Českomoravského pomezí.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města