Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Použité zářivky do poplenice nepatří

 

 

Použité zářivky do popelnice nepatří
 

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do  kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

Občané  našeho města  mohou bezplatně odkládat

vyřazené zářivky ve sběrném dvoře v ulici Hegerova stejně tak jako ostatní nebezpečné odpady. Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí. Kolektivní systémy již druhým rokem smluvně zajišťují celý proces, to znamená od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů) až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahují využitelné či nebezpečné látky, od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. 

 

Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji nových výrobků odděleně od ceny.

 

Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochranně životního prostředí.

 

Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Město Polička uzavřelo s kolektivním systémem EKOLAMP, byly do sběrného dvora v ulici Hegerova umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých mohou zdarma odkládat použité světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení používají či shromažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy, menší podniky, instituce apod).

 

EKOLAMP  městu přispívá na náklady provozu sběrného místa a plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím město ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Tyto peníze lze využít  pro zdokonalení systému zpětného odběru včetně budování nových sběrných míst.

 

 

                                        Vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a ŽP

                                                                 Ing. Marta Mastná

 

 

 

 

Vložil Coufal Jiří (17.4.2007), přečteno 3975x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Použité zářivky do poplenice nepatří