Město Polička

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

 

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / městě:

leden

Polička/Horní Předměstí 20.01.2021 12:30 - 14:30

Polička/Dolní Předměstí 21.01.2021 10:30 - 14:00

Polička/Dolní Předměstí 21.01.2021 8:00 - 10:00

Polička/Dolní Předměstí 22.01.2021 8:00 - 15:00

Polička/Horní Předměstí  25.01.2021 8:00 - 12:00

Polička/Dolní Předměstí 26.01.2021 8:00 - 12:00

Polička/Dolní Předměstí 29.01.2021 8:00 - 13:00

únor

Polička/Horní Předměstí 02.02.2021 11:30 -15:00

Polička/Lezník  02.02.2021 11:30 -15:00

Polička/Lezník 02.02.2021 8:00 - 11:30

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.