Město Polička

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2021

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2021, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vystoupení města Poličky ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, dle důvodové zprávy.

RM ve věci nalezených jízdních kol z roku 2017 schvaluje likvidaci 6 ks nefunkčních jízdních kol a převedení 1 ks jízdního kola pro potřeby organizační složky Veřejné práce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 112, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 2. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 978 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 106, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 2. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 109, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 2. 2021, dle důvodové zprávy.  Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje  aktualizaci  „Komunitního plánu sociálních služeb pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec pro období 2021-2024“, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.,  se sídlem Vysoké Mýto a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy
o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce“ s vybraným dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“ s vybraným dodavatelem PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a  „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 219.000 Kč příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička Nadací Karel Komárek Family Foundation, se sídlem Praha, na nákup pianina, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Polička, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje namísto Mgr. Milana Matouše předsedkyni konkursní komise pro konkurs na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Rozmarýnek Polička Ing. Květu Vomočilovou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje  smlouvu o zajištění odchytu a následné péče o toulavá a opuštěná zvířata s panem Oldřichem Zapletalem, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doporučení hodnotící poroty architektonické soutěže o návrh Městské bydlení Polička ze dne 8. 1. 2021, kde 1. cenu získává návrh společnosti Apropos Architects s.r.o., se sídlem Chrudim; 2. cenu získává návrh Ing. arch. Jiřího Papouška, se sídlem Brno; 3. cenu získává návrh Ing. arch. Jana Doubka, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy. Jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno s autorem nejvýše oceněného návrhu.

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v r. 2021 za pronájem prostor sloužících podnikání o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2020 ve výši 3,2 % dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 1012, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 18,28 Kč/m2 podlahové plochy.                             

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem  na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, s nájemcem  na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemkyní na dobu určitou šest měsíců - do 31. 7. 2021, dle důvodové zprávy.  Základní nájemné je stanoveno ve výši 40,23 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 4791 a p.č. 4792 v k.ú. Pomezí v rámci akce „Limberský rybník - odstranění sedimentů“ mezi městem Poličkou jako oprávněným a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Brno, jako povinným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                     

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Stavební úpravy částí chodníků u I/34 ul. Starohradská v Poličce“ mezi společností Unipetrol RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov, jako vlastníkem pozemků p.č. 5952/8 a p.č. 2908/7 v k.ú. Polička dotčených stavbou a městem Poličkou jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 78/1 o výměře 118 m2 v k.ú. Střítež u Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 444/4 o výměře 9 m2 v k.ú. Střítež u Poličky dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemkové parcely č. 72 o výměře 12 m2 v k.ú. Střítež u Poličky dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 5894/3 o výměře cca 40 m2 v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 748/3 o výměře 100 m2, p.č. 746/12 o výměře 37 m2 a p.č. 748/14 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Rohozná u Poličky, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky „Oprava kanalizace v ulici Svépomoc bezvýkopovou metodou - zatěsnění napojení přípojek“ takto: vybraným dodavatelem je firma  WOMBAT, s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Oprava kanalizace v ulici Svépomoc bezvýkopovou metodou - zatěsnění napojení přípojek“, s vybraným dodavatelem WOMBAT, s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 2134/15 v k.ú. Polička o výměře 320 m2 mezi městem Poličkou a společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, roční nájemné činí 8.000 Kč + DPH.

RM schvaluje zmocnění společnosti LIKO SVITAVY a.s., se sídlem Svitavy, k uplatnění nároku dle § 157 odst. 1 zákona 541/2020 Sb., o odpadech, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu se společností LIKO SVITAVY a.s., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o podpoře a spolupráci s Edukativní společností, z. s., se sídlem Praha 2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička změnu termínu vyúčtování investičního příspěvku na nákup akordeonu ve výši 124.000 Kč do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Luční Polička výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě odloučeného pracoviště v Hegerově ulici 427 pro školní rok 2020/2021 o 1 dítě dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prominutí nájemného za I. čtvrtletí 2021 za pronájem prostor v domě č.p. 52 v ul. Riegrova v Poličce ve výši 37.825 Kč na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 18. 12. 2014 uzavřené se Střední školou obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.,
se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

Polička 25. 1. 2021

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.