Město Polička

Informace k prodeji firmy KOH-I-NOOR Ponas

Vážení spoluobčané,

na podzim minulého roku jsme byli informováni o záměru majitele firmy KOH-I-NOOR Ponas Ing. Vlastislava Břízy přesunout cca do března 2021 výrobní kapacity z areálu podniku na ul. Starohradská, ale také z některých dalších poboček firmy KOH-I-NOOR v ČR, do naší průmyslové zóny, konkrétně do objektu po firmě Milacron. Samozřejmě, jde o pozitivní zprávu, a to jak z hlediska udržení a zvýšení nabídky pracovních míst v našem regionu, tak dalšího potvrzení životaschopnosti průmyslové zóny. Díky vzájemným velmi korektním vztahům, vedeme od listopadu loňského roku s Ing. Břízou aktivní jednání o budoucnosti stávajícího areálu s tím, že v případě zájmu o odkup bude město Polička upřednostněno před jinými zájemci.

Vzhledem k velikosti areálu a jeho strategické poloze v širším centru města bereme tuto otázku velmi vážně.  Město Polička  v krátké době zadalo studii, která měla ve variantních řešeních zhodnotit reálný potenciál využití tohoto prostoru a budov s hrubou kalkulací finančních nákladů. Zadání bylo zúženo na kombinaci bytové výstavby a parkování (včetně potenciálu pro parkovací dům), tedy využití, které řeší palčivé problémy města a mohlo by splňovat alespoň základní předpoklad pro určitou ekonomickou návratnost nebo rentabilitu projektu.

S obsahem studie byli předběžně seznámeni zastupitelé města na pracovním zasedání dne 8. 2.2021. Bohužel, se naplnily předpoklady velmi vysokých nákladů ve všech variantních řešeních (minimálně 200 – 250 mil. Kč, včetně nákupu areálu v ceně cca 42 mil. Kč vč. DPH) s tím, že mj. potenciál administrativní budovy pro vznik bytů je vzhledem k vnitřnímu uspořádání a poloze nižší, než se předpokládalo. Čerpání smysluplných dotací, včetně dotací na brownfieldy, bohužel není možné. Snahy města zapojit do projektu developery či jiné strategické partnery bohužel nejsou dlouhodobě úspěšné ani v jiných lokalitách a je pravděpodobné, že jakékoli další nakládání s areálem by šlo celé na vrub města, tak jako je to u řady jiných projektů, kde by účast soukromého sektoru velmi pomohla a městu odlehčila.

V tyto dny prochází materiál některými orgány města a věc bude oficiálně projednána na zasedání zastupitelstva města dne 25. 2. 2021. Bude se jednat o náročné rozhodování v časově omezených podmínkách. Je však zcela jasné, že jakákoli angažovanost města v této věci musí zohledňovat naše finanční možnosti. Pro dokreslení dodáváme, že co se týče bydlení, je aktuálně v procesu přípravy na projektovou dokumentaci velká akce výstavby 32 městských bytů v areálu Dětského domova s náklady minimálně 80 mil Kč., na kterou bude třeba žádat úvěr. Také asi nemá cenu připomínat velkou nejistotu ohledně budoucího vývoje finančních příjmů obcí vzhledem ke stávající pandemii.

Ať už bude rozhodnutí zastupitelů jakékoli, chtěl bych Vás ujistit, že je v bytostném zájmu města Poličky, aby areál sloužil smysluplně ku prospěchu našich občanů. Ještě do konce února proběhnou za přispění stávajícího majitele jednání s dalšími případnými zájemci o odkup tak, abychom znali jejich záměry a mohli do nich z pozice města aktivně vstupovat.  

O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě dále informovat.

Jaroslav Martinů

starosta města