Město Polička

obrázek

Postaví Česká spořitelna v Poličce byty?

Postaví Česká spořitelna v Poličce byty?

Vážení a milí spoluobčané, 

dovolujeme si Vás informovat, že několik posledních měsíců jednáme se zástupci České spořitelny o výstavbě bytů v našem městě, které by zafinancovala již zmíněná spořitelna.

V jarních měsících jsme z médií zaznamenali úmysl ČS z pozice developera vystavět v Česku stovky až tisíce nájemních bytů. Novou strategií České spořitelny je výstavba bytů s cenově dostupným nájemným, které bude o cca 20 % nižší, než je tržní nájem v daném městě.

Inspirace přichází z Vídně, odkud jednak pochází její mateřská společnost Erste Group, kde tato spolupráce mezi bankou a městem funguje již šedesát let a kde nabízí přes deset tisíc dostupných nájemních bytů s nižším nájemným.  

První jednání se uskutečnilo na Městském úřadě v Poličce, následně jsme o tomto záměru informovali zastupitele a od nich dostali mandát pro další, již konkrétněji cílené jednání s vedením společnosti v Praze.

Z tohoto jednání, které se uskutečnilo v květnu jsme odjížděli velice spokojeni. Veškerá klíčová data (technická i finanční) hovoří ve prospěch realizace výstavby bytů v prostoru bývalého dětského domova z pozice České spořitelny jako investora celé akce.  Jsme velice potěšeni, že zástupci banky jednali již v 64 městech naší republiky včetně Litomyšle a náš záměr patří mezi pouhé tři, které by byly v současné době připraveny k zahájení a realizaci!

Mimo jiné bylo dohodnuto, že v letních měsících, po dokončení projektu stavby a předpokládaného rozpočtu akce, svoláme jednání zastupitelstva, na které budou pozváni zástupci spořitelny, a vše z různých pohledů prodiskutujeme.

Z pohledu vedení města by toto řešení mělo několik významných a neoddiskutovatelných výhod.

Česká spořitelna by akceptovala architektonické řešení bytových domů, které jsme vysoutěžili v náročné architektonické soutěži.

Výstavby by se ujal silný, seriózní partner, u kterého je maximální garance dokončení projektu. Ujmout se realizace v režii města jako investora by bylo v této době vysoce riskantní v mnoha ohledech. Rozpočtová cena výstavby 32 bytů je předběžně odhadována až na 140 mil. Kč. V případě financování městem s úvěrem 5-6 % úroků by se celková částka vyšplhala na neuvěřitelných 250-300 mil. Kč. Z pohledu možností Poličky je tato suma opravdu nereálná.

V Poličce by vzniklo 32 nových, moderních nájemních bytů různé velikosti s dosažitelným, cenově dostupným nájmem.

Díky připravenosti lokality a projektu by bylo optimistické, ale nikoli nereálné uvažovat se zahájením stavby již v roce 2023.

V neposlední řadě pak do města přichází významný strategický partner a investor v podobě velkého bankovního domu, kterému na výsledku tohoto projektu kromě byznysu záleží také z důvodu prestiže, neboť Polička by se slovy samotných představitelů České spořitelny stala v podstatě pilotní ukázkou nového možného modelu řešení bytové výstavby v této zemi.

Z pozice vedení města zastáváme názor, že celá záležitost vypadá velice slibně a je nezbytné o všech souvislostech jednat a tuto šanci využít.

Pokud se jednání podaří dotáhnout do úspěšného konce a projekt bude realizován, bude to   nepochybně úspěch našeho města a významný počin v rozšíření bytového fondu. Doufejme, že to bude i pozitivní signál pro další případné developery, kteří by měli zájem postavit v Poličce byty, ať už na prodej, či na pronájem.

 

Polička 1. 6. 2022

Jaroslav Martinů, starosta                                                                             

Pavel Štefka, místostarosta