Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky


V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

SVOLÁVÁM


ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA POLIČKY

 

na čtvrtek 16. září 2010 v 1630 h.
do malého sálu Tylova domu v Poličce.

 


PROGRAM:

1. Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí 2010
2. Rozpočtová změna č. 6
3. Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
č. 2/2003, o místních poplatcích
4. Finanční příspěvky v rámci programu prevence kriminality města Poličky pro rok 2010
5. Návrh Územního plánu Polička – rozhodnutí o námitkách
6. Majetkoprávní záležitosti
7. Různé
a) schválení názvu nových ulic v Poličce
b) přehled pohledávek
c) informace k žádosti osadního výboru Střítež – porovnání rozpočtových výdajů Města Poličky a částí obce Střítež, Lezník a Modřec, přehled dotačních možností
d) stanovy svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
8. Diskuse


Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18-ti let, které vlastní na území obce nemovitost, jsou oprávněni vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.

Na toto zasedání Vás srdečně zveme.


V Poličce dne 7. září 2010 Jaroslav Martinů v. r., starosta

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v. r., místostarostka
 

Vložil Němcová Magdalena (7.9.2010), přečteno 2728x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky