Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Bezpečnost seniorů v dopravě - beseda

Bezmála dvacet seniorů navštívilo dne 9.12.2011 v poličském domově důchodců veřejnou besedu, pořádanou městem Polička ve spolupráci s oddělením BESIP, jež je součástí Ministerstva dopravy ČR. Tématem této besedy byla bezpečnost seniorů v dopravě. Cíl, který si organizátoři této akce vytýčili, byl zcela zřejmý, a to seznámit místní seniory s riziky, se kterými se mohou jako účastníci silničního provozu setkat. Besedu vedl a s problematikou silniční dopravy přítomné seniory seznámil Ing. Otakar Švec, co by Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj.

V průběhu besedy Ing. Švec seniorům mimo jiné předvedl, jak se při pohybu chodců po pozemních komunikacích používají nejzákladnější bezpečnostní prvky, a to prvky reflexní. V neposlední řadě byli senioři seznámeni se změnami a novinkami uvedenými v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, který za dobu své jedenáctileté platnosti, prošel mnohými, nezřídka zásadními, změnami. V závěru besedy byl dán seniorům prostor pro případné dotazy.

O skutečnosti, že se o dopravu v Poličce místní senioři opravdu zajímají, svědčí závěrečná diskuze, jejímž tématem byl kromě jiného i nově zahájený provoz náměstí v centru města. Seniorům, byla přítomnými pracovníky odboru dopravy Městského úřadu Polička vysvětlena zákonem stanovená pravidla chování účastníků silničního provozu v obytné zóně, kterou centrum města z převážné části je. S pocitem, že se všem přítomným podařilo vytyčeného cíle dosáhnout, byla beseda zakončena, přičemž bylo zřejmé, že účastníci si z besedy kromě vědomostí, reflexních prvků v podobě pásek a nákupních tašek a jiných drobností, jimiž byli obdarováni, odnesli i dobrý pocit a spokojenost, která k době adventu neodmyslitelně patří.

Na závěr nezbývá, než popřát všem obyvatelům a návštěvníkům Poličky vše nejlepší do nového roku, hodně radosti, zdraví, lásky, vzájemného porozumění a co nejvíce absolvovaných kilometrů bez nehod.

Bc. Jan Kovář, Městský úřad Polička, Odbor dopravy
 

Vložil Šauerová Naděžda (14.12.2011), přečteno 4328x

Fotografie

Obrázek ke článku - č.2347
Obrázek ke článku - č.2348
Obrázek ke článku - č.2349

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Bezpečnost seniorů v dopravě - beseda