Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2012

Program Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2012

 Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2012 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména kulturní památky, nalézající se ve venkovském prostoru.
                                 
Ministerstvo kultury stanovilo kvótu pro město Polička, jako obec s rozšířenou působností, v celkové výši 286 000 Kč.                                                    
 
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu  Ministerstva kultury a příslušné formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva www.mkcr.cz                                                                                                                                                                    
Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádostí poskytuje Ministerstvo kultury, tel. 257 085 111, fax 257 328 310 nebo Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu -  oddělení státní památkové péče, tel. 461 653 460,
fax 461 653 414, e-mail milada.novakova@litomysl.cz
 
Žádosti na výše uvedený program s povinnými přílohami přijímá osobně Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, v termínu do 12. března 2012 na následující adrese: 
MěÚ Litomyšl, Purkyňova 918, Litomyšl.   

Vložil Votruba Ondřej (21.2.2012), přečteno 2588x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2012