Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Institut dobrovolnické činnosti

Město Polička koordinuje ubytování osob bez přístřeší na svém území. Již několik let úzce spolupracuje s firmou Faulhammer s.r.o. Tržek Polička, která poskytuje ubytování v Poličce, ul. Střítežská 399.
Vzhledem k problémům, které se na ubytovně dlouhodobě vyskytují (nevhodné chování, nedostatečná hygiena, násilí mezi ubytovanými atd.), bylo v loňském roce přistoupeno ke zpřísnění podmínek pro ubytované. Každý, kdo měl zájem o zajištění místa na ubytovně, musel odpracovat určitý počet hodin v rámci institutu veřejné služby. Někteří ubytovaní toto odmítli akceptovat, nebyla s nimi uzavřena smlouva a museli se odstěhovat. Tím došlo ke zklidnění situace na ubytovně.
 

Od 1. 1. 2012 platí nové zákonné podmínky pro výkon veřejné služby. Proto muselo město Polička přistoupit ke změně podmínek pro ubytování na ubytovně pro osoby bez přístřeší. Po celkovém zhodnocení situace, zanalyzování změn v právních předpisech v sociální oblasti od 1. 1. 2012 byla situace vyhodnocena tím způsobem, že bude zřízen institut dobrovolnické činnosti tak, aby byla zachována základní podmínka pro všechny – tzn. pokud chci bydlet, musím dodržovat základní pravidla – pořádek, hygienu, čistotu, domovní řád a zároveň se musím podílet na všech těchto činnostech. Město tedy našlo variantu a Rada města Poličky na svém jednání dne 2. 4. 2012 schválila zřízení institutu dobrovolnické činnosti, která poskytne některým občanům možnost uplatnění se v určitých aktivitách vedoucích zejména ke zlepšování životního prostředí.
 

Všichni klienti ubytovny jsou s novými podmínkami seznámeni – tzn., že všichni vědí, že pokud chtějí mít zajištěné své místo na ubytovně, budou v rámci institutu dobrovolnické činnosti pracovat určitý počet hodin pro město, s tím, že některé činnosti budou vykonávány právě i ve zmíněné ubytovně, počítáme zejména s pomocí ubytovaných v oblasti úklidu společných prostor, okolí ubytovny atd.
 

Černíková, OSVZ
 

Vložil Šauerová Naděžda (16.4.2012), přečteno 2917x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Institut dobrovolnické činnosti