Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Poličce

Pátek 22. 6. 2012 byl pravděpodobně pro většinu lidí jen jedním z běžných pracovních dní. Pro 44 vybraných žáků základních škol ze správního obvodu Poličky však nikoliv. V tento den se totiž v dopoledních hodinách vůbec poprvé uskutečnilo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, oddělením BESIP pořádalo město Polička. Záštitu nad touto soutěží poskytl starosta města a poslanec Parlamentu ČR pan Jaroslav Martinů. Soutěž probíhala v areálu poličského dětského dopravního hřiště a základní školy Na Lukách. Organizaci celé akce zajišťoval Městský úřad Polička, odbor dopravy spolu s oddělením školství.
 

Přestože bylo oblastní kolo dopravní soutěže pro tento rok nepostupové, zúčastnilo se ho celkem šest základních škol z Poličky a okolí (ZŠ Masarykova, ZŠ Na Lukách, ZŠ Pomezí, ZŠ Telecí, ZŠ Jedlová a ZŠ Bystré). Předpokladem pro účast v oblastním kole byl postup ze základního kola dopravní soutěže, které si každá ze zúčastněných škol měla předem uspořádat. Z něj pak do kola oblastního nominovala nejúspěšnější čtyřčlenná družstva ve dvou kategoriích. V Poličce se pak uvedeného dne utkalo 24 žáků v první kategorii (4. - 6. ročníky) a 20 žáků ve druhé kategorii (7. – 8. ročníky).
 

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. V budově základní školy Na Lukách absolvovali žáci písemný test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zkoušku praktických a teoretických dovedností v poskytování první pomoci. Ty byly ověřovány na čtyřech stanovištích, na kterých soutěžící prokazovali své znalosti chování po dopravní nehodě, resuscitace, ošetření odřenin a krvácení a ošetření zlomenin. Role rozhodčích i figurantů se ujaly žákyně Střední zdravotnické školy Svitavy spolu s jejich odbornými učitelkami. Možnost vyzkoušet si správné provedení resuscitace pak o přestávce využili i dobrovolní hasiči z Poličky, kteří se této akce rovněž účastnili v rámci zajišťování doprovodného programu.
 

Ve venkovních prostorách zmiňované základní školy a na dětském dopravním hřišti se odehrály další dvě disciplíny, a sice jízda zručnosti a praktická část pravidel provozu na pozemních komunikacích. Během jízdy zručnosti absolvovali žáci na kolech náročnou překážkovou dráhu, jež byla složena celkem z osmi překážek typu jízda v koridoru, přenesení sklenice s vodou spojené s přejezdem po šikmém prkně, obávaný průjezd osmičkou či konečné zastavení na metě.
 

Při jízdě po dopravním hřišti musel každý člen družstva projet v nestejně předepsaném pořadí šest stanovišť ve stanoveném časovém limitu. Na dodržování pravidel silničního provozu soutěžících dohlíželi mimo jiné i zástupci Městské policie Polička a Obvodního oddělení Policie ČR v Poličce.
Strážníci městské policie se, stejně jako výše uvedení poličtí dobrovolní hasiči, starali o vyplnění volného času soutěžících v průběhu dopravní soutěže, zejména pak při čekání mezi jednotlivými stanovišti. Soutěžící si tak mohli prohlédnout nejen vybavení obou uvedených bezpečnostních složek, ale i na vlastní kůži vyzkoušet stříkání vody z požární hadice. Za toto zpestření soutěže patří poličským strážníkům a dobrovolným hasičům vřelé díky.
 

Celkovými vítězi dopravní soutěže se v první i druhé kategorii stali žáci Základní školy Pomezí. Velká gratulace patří však nejen jim, ale všem žákům, kteří se během celého dopoledne velmi snažili, ač to byla pro mnohé z nich první zkušenost s takovýmto typem soutěže.
 

Věcné ceny pro družstva osobně předal koordinátor BESIP pro Pardubický kraj Ing. Otakar Švec, místostarostka města Poličky paní Marie Kučerová a zástupci rozhodčích jednotlivých disciplín. Ceny pro jednotlivce pak zajistilo město Polička prostřednictvím odboru dopravy městského úřadu. Tři nejúspěšnější družstva i jednotlivci v obou kategoriích byli odměněni např. cyklistickými helmami, cestovními taškami, světly na kola a dalšími věcnými cenami.
 

Celá soutěž byla Ing. Švecem velmi kladně hodnocena, a tak nezbývá než doufat, že první ročník nebyl současně ročníkem posledním, a že v letech příštích vznikne z pořádání této soutěže tradice.
 

Závěrem se sluší poděkovat všem soutěžícím a učitelům, kteří je připravovali, zástupcům městské policie a obvodního oddělení Policie ČR v Poličce, Střední zdravotnické škole Svitavy a v neposlední řadě i úředníkům Městského úřadu Polička, kteří se zhostili role pořadatelů a rozhodčích.
 

Bc. Jan Kovář
MěÚ Polička, odbor dopravy
 

Vložil Šauerová Naděžda (10.7.2012), přečteno 3247x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Dopravní soutěž mladých cyklistů v Poličce