Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Výzva pro vlastníky nemovitostí v ulicích Masarykova, Nová a Růžová

Rekonstrukce ulic Masarykova, Nová, Růžová v Poličce
                     
                  
Vážení vlastníci nemovitostí v předmětných ulicích,
město Polička připravuje k realizaci výše uvedenou akci. V rámci akce bude provedena rekonstrukce komunikací a chodníků (žulová dlažba resp. betonová dlažba), budou vyměněny kabelové rozvody veřejného osvětlení a bude provedena bezvýkopová sanace hlavního kanalizačního řadu sklolaminátovým rukávcem. Vlastník vodovodu, SMSV Poličsko, provede v rámci akce výměnu hlavního vodovodního řadu. Komunikace, chodníky a veřejné osvětlení budou řešeny ve všech třech ulicích, kanalizace a vodovod (hlavní řady) pouze v ul. Masarykova a Nová.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Zahájení vlastní realizace se předpokládá (po vydání stavebního povolení a výběrovém řízení na zhotovitele akce) cca na začátku 2. pololetí letošního roku. 
Na základě výše popsaného a po konzultaci s provozovatelem kanalizace a vodovodu, společností VHOS, a.s., si Vás tímto dovolujeme požádat o prověření (monitoring) technického stavu a funkčnosti kanalizačních a vodovodních přípojek, které jsou ve Vašem vlastnictví (doporučujeme např. VHOS, a.s. – z důvodu ceny - větší počet přípojek najednou). V případě nevyhovujícího stavu přípojek Vám v rámci předmětné akce bude umožněna jejich výměna na Vaše náklady, za předpokladu nižších nákladů z důvodu menšího rozsahu zemních prací.

Děkujeme 

MĚSTO  POLIČKA
odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
 

 

Vložil Šauerová Naděžda (7.2.2014), přečteno 2019x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Výzva pro vlastníky nemovitostí v ulicích Masarykova, Nová a Růžová