Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Upozornění pro prodejce lihovin

Upozorňuji podnikatele na blížící se konec podání žádostí o koncesi s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, který je 17. dubna 2014.
Připomínám, že povinnost se týká podnikatelů, kteří byli ke dni 17. října 2013 oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny na základě živnosti volné „Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nebo na základě živnosti řemeslné „Hostinská činnost“.
Pokud v zákonem stanovené lhůtě, t j. do 17. dubna t. r. včetně, podnikatel požádá živnostenský úřad o koncesi s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, může v prodeji lihovin pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi právo prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny zaniká.
Z výše uvedeného vyplývá, že od 18. dubna 2014 lze prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny pouze s platnou koncesovanou živností s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Vzhledem ke skutečnosti, že nezbývá již mnoho času do konce zákonné lhůty a s ohledem na statistiku, že Vás, potencionálních žadatelů o popsanou koncesi přišlo malé procento, doporučuji Vám, kterých se změna týká, žádost o koncesi podat co nejdříve a tím splnit zákonnou povinnost.
Přijetí žádosti o koncesi podle přechodných ustanovení (do 17. dubna 2014) citovaného zákona nepodléhá správnímu poplatku, při zpracování podání žádosti posuzujeme splnění všeobecných podmínek provozování živnosti.

Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

 

Vložil Šauerová Naděžda (24.3.2014), přečteno 2170x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Upozornění pro prodejce lihovin