Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

INFORMACE, S ČÍM VÁM MŮŽE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK POMOCI

Potřebujete radu nebo pomoc?

Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady?

Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe,

svou domácnost či o svého blízkého?

Chcete něco změnit?

 

Kontaktujte SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA ve městě, kde pobýváte. Sociální pracovník Vám zdarma poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc v těchto oblastech:

Bydlení

Pomoc při udržení stávajícího bydlení, pomoc s hledáním náhradního bydlení apod.

Finance

Podpora při správném hospodaření s financemi, sestavení domácího rozpočtu, pomoc při řešení dluhů a exekucí, pomoc při komunikaci s věřiteli, spolupráce při domluvě splátkových kalendářů, poradenství týkající se půjček ve smyslu vysvětlení možných rizik, poskytnutí informací o sociálních dávkách, pomoc při řešení situace hmotné nouze.

Zaměstnanost

Pomoc při vyplňování formulářů, podpora při vyhledávání zaměstnávání a při uplatnění na trhu práce, doprovod při jednání na úřad práce dle potřeby.

 

Jednání na úřadech a dalších institucích

Pomoc při komunikaci a jednání na úřadech, doprovod při jednání na úřadech, pomoc při zprostředkování sociálních dávek, pomoc při vyplnění žádostí o dávky, poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, pomoc při vyřizování občanství a osobních dokladů, pomoc s listinami, formuláři i úředními dopisy.

Zajištění péče druhé osoby

Poradenství a pomoc v oblasti zajištění péče druhými osobami – např. máte blízkou osobu v LDN a nevíte, jak zajistit péči po jejím propuštění, poradenství při úpravě bydlení osoby s omezenou hybností, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby.

Pomoc při řešení dalších sociálních situacích, jež nejsou uvedeny a jsou v kompetenci sociálního pracovníka.

 

Sociální pracovník vždy:

 • Respektuje Vaše soukromí a právo na osobní svobodu a svobodu pohybu
 • Poskytuje podporu a pomoc diskrétně bez rozdílu pohlaví, rodinného stavu, národnosti, sociálního postavení, náboženského vyznání či sexuální orientace
 • Nabídne možnosti řešení situace a respektuje Vaše rozhodnutí a můžete kdykoli spolupráci ukončit
 • Podporuje samostatnost a schopnosti klientů
 • Přistupuje ke každému individuálně
 • Dodržuje mlčenlivost a osobní údaje předává jen se souhlasem

Komu může sociální pracovník pomoci?

 

 • Osobám se zdravotním postižením (tělesným, smyslovým, mentálním) nebo duševním onemocněním
 • Osobám, jež pečují o osoby závislé na péči jiné osoby
 • Osobám s různým stupněm omezení svéprávnosti a jejich opatrovníkům
 • Osobám ohroženým sociálním vyloučením, které je v důsledku stáří, zdravotního postižení, jiné sociální události nebo které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě
 • Osobám ohroženým rizikovým způsobem života (závislost na alkoholu, na hracích automatech, na drogách)
 • Obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • Osobám, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • Nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy (nízké příjmy, zadlužení)
 • Imigrantům (osobám přistěhovalým ze zemí EU, EHP a dalších zemí)
 • Osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody

Sociálního pracovníka můžete navštívit zcela  NEZÁVAZNĚ A ANONYMNĚ. Víte-li o někom, komu může sociální pracovník pomoci, neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat. Sociální pracovník je terénní pracovník, proto je vhodnější kontaktovat sociálního pracovníka telefonicky, případně emailem a domluvit si osobní setkání a na základě domluvy Vás může sociální pracovník osobně navštívit.

 

KONTAKTY

Městský úřad Polička

Palackého nám 160

572 01  Polička

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je umístěn na ul. Nádražní 304, Polička, přízemí, dveře č. 10

Sociální pracovník je přítomen denně ve vymezené pracovní době.      

Vedoucí odboru – Bc. Martina Černíková tel. 461 723 844

Sociální pracovnice – Staňková Marie, Drdlová Kateřina, Kučerová Vendula, tel. 461 723 842(846,843), mob. 734 152 221.

 

Informace o možnosti podat si stížnost

Občan má právo si podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

Oprávněnou osobou k vyřizování stížností je vedoucí odboru, která prošetří skutečnosti uvedené ve stížnosti. Dle potřeby budou učiněna nezbytná opatření k nápravě.

Je-li stěžovatel nespokojen s vyřízením své stížnosti, může se obrátit na tajemníka Městského úřadu Polička.

Vložil Votruba Ondřej (14.4.2014), přečteno 2059x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | INFORMACE, S ČÍM VÁM MŮŽE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK POMOCI