Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2015

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2015

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 24. února 2015 zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2015.

V rozpočtu města Poličky je pro rok 2015 zařazena částka 1 810 000 Kč, určená k poskytnutí veřejné finanční podpory, tj. na dotace nestátním neziskovým organizacím, příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička, zájmovým skupinám obyvatel (více fyzických osob žádajících společně) a fyzickým osobám.

Žádosti o dotaci z prostředků jednotlivých programů podpory hodnotí a návrhy na poskytnutí dotací předkládají níže uvedené komise rady města, výbor pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva města a Rada města Poličky.

 

Programy podpory se vyhlašují v těchto oblastech:

Program podpory

Návrh na přidělení dotace podává

1. kolo

2. kolo

Celkem Kč

Výchova a vzdělávání

Výbor pro výchovu a vzdělávání

136 000

-

136 000

Sport

Komise sportovní

849 000

-

849 000

Kultura

Komise kulturní

176 000

15 000

191 000

Oblast zdravotně sociální

Komise zdravotně sociální

208 000

22 000

230 000

Dítě a volný čas

Komise dítě a volný čas

119 000

-

119 000

Prevence kriminality

Komise pro prevenci kriminality

117 000

-

117 000

Ostatní veřejně prospěšné aktivity

Rada města Poličky

130 000

38 000

168 000

Celkem

 

1 735 000

75 000

1 810 000

 

Žádost o poskytnutí dotace v 1. kole dotačního řízení se předkládá od 1. 4. 2015 do 20. 4. 2015.

Žádost o poskytnutí dotace v 2. kole dotačního řízení se předkládá od 20. 7. 2015 do 14. 8. 2015.

Další informace k podávání žádostí o poskytnutí dotace, jejich náležitostí, režim projednávání a schvalování, stejně jako podmínky vyúčtování (finančního vypořádání) dotací, jsou uvedeny zde, nebo je lze získat na Městském úřadu Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého nám. 160, Polička.

 

odbor finanční a plánovací

 

Vložil Jansová Jana (17.3.2015), přečteno 2118x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2015