Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Pověst o původu jména města Poličky

Zajisté stejného stáří jest jméno města Poličky jako město samo, není-li starší. Kterak jméno Polička vzniklo, nesnadno určiti. Vše, cokoli na vysvětlení a původ jména toho se uvádí, zakládá se na pouhých domněnkách. Jedna pověst o původu jména Poličky vypravuje takto:

V první polovici třináctého století vrhnul se loupeživý a surový nepřítel Trstěnickou stezkou z Moravy do Čech až k Újezdu Bojanovskému na Chrudimsku a rozloživ se tu na zeleném návrší táborem, stanoviště své důkladně opevnil. Strašlivé věci vypravovali si lidé o něm ve východních Čechách. Zabíjel a obíral cestující, kupce i poutníky, drancoval a pálil vesnice i města, a pokojné obyvatele ukrutně vraždil. Dobře a vesele se mu žilo z hojné loupeže a krádeže, kdežto domácí obyvatelstvo skryté v lesích strádalo hladem a nepohodou.

Zvědav o tom král Václav I., vypravil se neprodleně s vojskem proti loupeživé sběři a nenadále obklíčil její tábor. Nastala krutá seč. Krvežízniví vetřelci vzdorovali a odpírali tvrdošíjně; ale nadarmo. Brzy nastal v jejich řadách neobvyklý ruch a zmatek. Napřed vůdce a za ním ostatní bojelační válečníci dali se na útěk Trstěnickou stezkou zpět do Moravy. Avšak v místech, kde se teď Polička rozkládá, byli domácím obyvatelstvem zaskočeni a tak dlouho zdrženi, až chrabré vojsko naše sem dospělo a ohavné vetřelce porubalo až do posledního muže.

Na paměť onoho vítězství nazváno prý bojiště „Poliček“, odkud, že tu dán políček nepříteli.

sebral J. Cupal, 1926

Vložil Votruba Ondřej (6.8.2005), přečteno 8320x

Právě procházíte:

Úvod | O městě | Pověsti | Pověst o původu jména města Poličky