Kde mám podat žádost o občanský průkaz ? Mohu jej pak převzít jinde?

Občan může požádat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností bez ohledu na trvalé bydliště a dále prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky vpřípadě vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách.

Obdobně lze nový občanský průkaz převzít na kterémkoliv jiném obecním úřadu obce srozšířenou působností, pokud tak žadatel uvede vžádosti o vydání. Tato možnost je zpoplatněna správním poplatkem 100.- Kč.

Kontaktní úředníci

Hegmonová Věra
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Neumannová Lenka
ohlašovna, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001784
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M1
Ing. Trnková Miroslava
cest. doklady, OP a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3