Ztratil jsem nebo mi byl odcizen občanský průkaz, co je potřeba udělat?

Ztrátu nebo odcizení je třeba neprodleně nahlásit na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností nebo na policii vdobě mimo provozní hodiny úřadu. Po nahlášení ztráty či odcizení se tento ztracený či odcizený doklad stává neplatným, i když jej naleznete a je nutné jej neprodleně odevzdat.

Současně Vám bude úřadem vystaveno potvrzení o občanském průkazu, které však plně nenahrazuje občanský průkaz.

Při podání žádosti o nový občanský průkaz za ztracený nebo odcizený je třeba předložit originál rodného listu, nebo platný cestovní pas, popř. doklad o rodinném stavu (oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list) a potvrzení o občanském průkazu. Pracovnice s Vámi vyplní elektronicky žádost o vydání občanského průkazu, vyfotí Vás, žádost opatříte podpisem.

Správní poplatek za vydání občanského průkazu z důvodu ztráty nebo odcizení je 100,- Kč.

Kontaktní úředníci

Hegmonová Věra
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Neumannová Lenka
ohlašovna, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001784
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M1
Ing. Trnková Miroslava
cest. doklady, OP a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3