Mám omezenou svéprávnost, musím mít občanský průkaz?

Ne, ale občan, jehož svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu, občanský průkaz mít může. Není-li způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zástupce na základě rozhodnutí soudu. Při podání žádosti je nutné předložit originál rozsudku o určení opatrovníka. Ten prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem.