Lze za občana převzít občanský průkaz na základě plné moci?

Z textu zákona vyplývá, že to možné není a občan je povinen si převzít občanský průkaz osobně. Za občana mladšího 15 ti let občanský průkaz přebírá zákonný zástupce.