Provozování živnosti u fyzické osoby

Oprávnění provozovat živnost vzniká u ohlašovacích živností – volné, řemeslných a vázaných dnem ohlášení živnosti na živnostenském úřadě a u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Kontaktní úředníci

Zindulková Eva
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723860
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02