Vyplnění formuláře

Veškeré formuláře jsou k náhledu uvedeny na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu a města Poličky. Tyto formuláře není třeba vyplňovat předem, jejích vyplnění probíhá elektronicky na pracovišti živnostenského úřadu

Kontaktní úředníci

Zindulková Eva
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723860
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02