Vdala jsem se / oženil jsem se a mám změnu příjmení, musím si vyměnit cestovní pas?

Pokud sňatkem došlo ke změně příjmení, je třeba podat žádost o nový cestovní pas. Avšak ještě po dobu 3 měsíců od sňatku můžete cestovat na pas s původním příjmením. Při podání žádosti předkládáte platný občanský průkaz, potvrzení o změně stavu, popř. originál oddacího listu.

Kontaktní úředníci

Hegmonová Věra
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Neumannová Lenka
ohlašovna, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 468001784
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M1
Ing. Trnková Miroslava
cest. doklady, OP a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3