Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Formuláře - Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Názevtypvelikost
_Oznámení - § 8 z. č. 114/1992 Sb.application/msword 28 kB
_Oznámení - § 8 z. č. 114/1992 Sb. havárieapplication/msword 28 kB
_Žádost - kácení dřevin PRO EDITACIapplication/msword 32 kB
_Žádost - kácení dřevin PRO TISKapplication/pdf 69 kB
_Žádost - souhlas k odnětí půdy ze ZPFapplication/msword 38 kB
Lesní hospodářská evidenceapplication/pdf 120 kB
Mysl 1application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 72 kB
Mysl 2application/pdf 1,2 MB
Mysl 3application/pdf 775 kB
Mysl 4application/pdf 1,8 MB
Mysl 5application/pdf 1,3 MB
Mysl 6application/pdf 1,3 MB
Mysl 7application/pdf 2,9 MB
Mysl 8application/msword 85 kB
Ohlášení hydrogeologického průzkumného vrtuapplication/pdf 144 kB
Pasport údaje o územíapplication/msword 40 kB
Podnět k pořízení regulačního plánuapplication/msword 46 kB
Příloha č. 1 - Žádost o povolení k nakládání s povapplication/pdf 636 kB
Příloha č. 10 - Žádost o povolení k užívání vodnícapplication/pdf 537 kB
Příloha č. 11 - Žádost o povolení k vypouštění odpapplication/pdf 450 kB
Příloha č. 12 - Žádost o udělení souhlasuapplication/pdf 630 kB
Příloha č. 13 - Žádost o vyjádřeníapplication/pdf 480 kB
Příloha č. 14 - Žádost o vydání kolaudačního souhlapplication/pdf 732 kB
Příloha č. 15 - Oznámení o užívání stavby vodního application/pdf 616 kB
Příloha č. 16 - Ohlášení udržovacích prací, obnovyapplication/pdf 524 kB
Příloha č. 16 - Ohlášení udržovacích prací, obnovyapplication/pdf 524 kB
Příloha č. 17 - Žádost o povolení k odběru podzemnapplication/pdf 524 kB
Příloha č. 18 - Žádost o povolení k vypouštění odpapplication/pdf 519 kB
Příloha č. 19 - Žádost o povolení k vypouštění odpapplication/pdf 877 kB
Příloha č. 2 - Žádost o povolení k odběru podzemníapplication/pdf 402 kB
Příloha č. 20 - Ohlášení vodních děl určených pro application/pdf 778 kB
Příloha č. 21 - Žádost o stanovení ochranného pásmapplication/pdf 614 kB
Příloha č. 22 - Žádost o stanovení ochranného pásmapplication/pdf 594 kB
Příloha č. 23 - Žádost o stanovení způsobu a podmíapplication/pdf 649 kB
Příloha č. 24 - Žádost o stanovení podmínek pro poapplication/pdf 674 kB
Příloha č. 25 - Žádost o schválení manipulačního řapplication/pdf 687 kB
Příloha č. 3 - Žádost o povolení k vypouštění odpaapplication/pdf 589 kB
Příloha č. 4 - Žádost o povolení k vypouštění odpaapplication/pdf 556 kB
Příloha č. 5 - Žádost o povolení k vypouštění odpaapplication/pdf 476 kB
Příloha č. 6 - Žádost o povolení k vypouštění odpaapplication/pdf 448 kB
Příloha č. 7 - Žádost o povolení k vypouštění odpaapplication/pdf 525 kB
Příloha č. 8 - Žádost o stavební povolení k vodnímapplication/pdf 756 kB
Příloha č. 9 - Žádost o stavební povolení k domovnapplication/pdf 411 kB
vyrozumění těžby orgánu SSLapplication/msword 36 kB
Žádost o licenci pro výkon funkce OLHapplication/msword 31 kB
Žádost o odnětí do 1 ha nebo omezení z PUPFLapplication/msword 31 kB
žádost o povolení těžby v porostech mladší 80 let application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 20 kB
Žádost o prohlášení pozemku za PUPFLapplication/msword 30 kB
Žádost o rybářský lístekapplication/pdf 865 kB
Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpadyapplication/vnd.ms-excel 33 kB
Žádost o souhlas k upuštění od tříděníapplication/vnd.ms-excel 27 kB
Žádost o souhlas při dotčení lesního pozemku nebo ochranného pásma lesaapplication/msword 30 kB
Žádost o souhlas s dělením lesních pozemkůapplication/msword 29 kB
Žádost o úhradu kastrace toulavé kočky nalezené v Poličceapplication/pdf 32 kB
Žádost o územně plánovací informaciapplication/msword 61 kB
Žádost o vydání regulačního plánuapplication/msword 86 kB
Žádost o vydání souhrnného vyjádřeníapplication/msword 26 kB
Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování (pdf)application/pdf 376 kB
Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování (word)application/msword 38 kB