Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Tříkrálová sbírka v Poličce ve staronovém

            Pošestnácté vyjdou koledníci na Tříkrálovou sbírku v Poličce a po osmé ji bude zahajovat průvod všech koledníků městem v čele s třemi králi na koních.

            Za betlémskou hvězdou průvod vyrazí do ulic v sobotu 9. ledna 2016 v 9 hodin. Asi 150 koledníků půjde z Šaffovy ulice, projde Václavskou na náměstí B. Martinů, kde se k průvodu připojí pan farář, a Riegrovou ulicí bude pokračovat na náměstí Palackého k radnici. Zde koledníky přivítají královské fanfáry, proběhne žehnání tříkrálových skupinek a jejich slavnostní vyslání do světa. Pro vytvoření pěkné vánoční atmosféry bude vyhrávat Small Band vánoční koledy.

            Po slavnostním zahájení se koledníci rozejdou na určená místa, odkud začne koleda. Letos je připraveno v 8 tisícovém městě a třech spádových obcích 46 skupinek, což ve výsledném počtu znamená 140 až 180 koledníků. Konečný počet se dozvíme v samotný den „D“ podle toho, zda se podaří obsadit skupinky po třech nebo čtyřech lidech.

            „Žehnání vchodových dveří svěcenou křídou znamená přání dobra všem lidem, kteří v označeném domě žijí. Je to krásný prastarý zvyk. My v Charitě se snažíme, aby právě s tímto poselstvím koledníci vyšli. To, že lidé přispívají na dobročinný účel do pokladniček, je zase jejich odezva, přání a také skutek směřující k tomu, aby se v novém roce mohlo dařit dobře i těm lidem, které tolik štěstí nepotkalo,“ řekla ředitelka poličské Charity Markéta Šafářová.

            V Poličce udělali zkušenost, že lidé o nápis na dveřích stojí. Na základě připomínek z minulého roku proto přichystali novinku – „mobilní tříkrálovou jednotku“. Ta bude v pohotovosti v sobotu 9. 1. 2016 od 13 do 17 hodin, připravena vyrazit na koledu na telefonické zavolání obyvatel z Poličky, ke kterým do 13 hodin koledníci nedorazí.

            Letošní účel Tříkrálové sbírky bude rozdělen na vybavení a nájem místnosti pro asistované kontakty rodičů s dětmi střediska Šance pro rodinu, na zakoupení automobilu pro zabezpečení terénní služby pro seniory (Charitní pečovatelská služba a Osobní asistence), dále na částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče - její materiální vybavení, osobní náklady na odborníky (lékaře, psychoterapeuta), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven. Část výtěžku bude použit na pořízení nových zdravotnických a kompenzačních pomůcek (elektrická polohovací lůžka) a na přímou pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně na mimořádné situace. Tradičně Charita přispěje také na humanitární projekty v Indii.

Štěpánka Dvořáková

 

 

 

 

 

Vložil Šauerová Naděžda (1/8/2016), přečteno 2223x

Právě procházíte:

Úvod | Sociální služby | Charita Polička | Tříkrálová sbírka v Poličce ve staronovém