Město Polička

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. září 2018

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husova 437, 566 01  Vysoké Mýto, IČO 25953818, na akci „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.