Město Polička

Novoroční slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,

rok se s rokem sešel a je čas se zeptat, jaký byl a co můžeme očekávat v roce 2019.

Nejprve mi dovolte poděkovat Vám všem za osobní přínos a práci nejen pro Vaše rodiny, ale též pro naše město. Rok 2018 můžeme považovat za velice úspěšný a to především zásluhou poctivé práce, která je hnacím motorem rozvoje Poličky. Vedle mnoha úspěšných akcí pod hlavičkou města Poličky jsme byli svědky i výsledků aktivity našich lidí. Velkým příkladem je mimo jiné i rychlá a úspěšná výstavba rodinných domků v oblasti lokality Bezručova.

Většina Evropy včetně naší země zažívá velký hospodářský růst, který můžeme označit za dobré časy. O to větší naší povinností je tuto dobu nepromarnit a využít ji k co největšímu rozvoji a obnově města Poličky.

Za velmi důležité považuji, abychom v době rychlého růstu životní úrovně a našeho materiálního bohatství nezapomínali na základní předpoklady zdravého života, kterým vždy byly a stále jsou čistý vzduch, čistá voda a čisté přírodní potraviny ze zdravé půdy.

Položme si otázku. Děláme dostatečná opatření k zachování těchto nepostradatelných hodnot i pro generace našich dětí a vnuků? Mám za to, že ne. Naši krajinu po celá desetiletí ničíme neuváženou činností a především úbytek vody začíná být velmi znepokojující.  K čemu nám bude veškerá moderní technika dnešního vyspělého světa, pokud nám dojde voda a půdu se vzduchem budeme mít zamořenou chemickými jedy a jedovatými zplodinami? Věřme, že stále ještě není pozdě a včas dojdeme k poznání a shodě, jak začít naše chyby napravovat.

Vážení a milí spoluobčané, přejme si, aby rok 2019 byl z pozice našeho města opět úspěšný. Přejme si, ať naše společná vůle není oslabovaná zbytečným politickým hašteřením a marněním sil. Přejme si, aby naše vláda a zákonodárné sbory místo populistického a nezodpovědného jednání, posílily státnické rozhodování, které zohledňuje nejen momentální voličskou přízeň, ale vidí a řeší i věci budoucnosti.

Přeji Vám všem hodně životního štěstí, zdraví a vzájemného porozumění.


Jaroslav Martinů, starosta