Město Polička

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. prosince 2018

RM schvaluje darovací smlouvu ve výši 100 tis. Kč v souvislosti s následky požáru domu dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky na pomoc rodině postižené požárem dne 28. 12. 2018
dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.