Město Polička

obrázek

Pietní akt a koncert k uctění památky úmrtí skladatele Bohuslava Martinů

Pietní akt a koncert k uctění památky úmrtí skladatele Bohuslava Martinů

Od úmrtí skladatele Bohuslava Martinů uplyne na konci srpna rovných 60 let. Současně uplyne 40 let od převozu ostatků skladatele ze Švýcarska, kde byl původně pohřben, do rodinného hrobu v Poličce.  Město Polička ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů chce skladatelovo úmrtí uctít pietní vzpomínkovou akcí, která se bude konat přesně v den úmrtí 28. srpna. U hrobu skladatele proběhne krátký pietní akt, který kontinuálně přejde do vzpomínkového koncertu s názvem Píseň domova. Jde o literárně-hudební pásmo, koncipované úmyslně jako úzce komorní vystoupení, založené na niterném dialogu violy s lidským hlasem. Píseň domova vznikla před deseti lety k 50. výročí skladatele, do života ji tehdy uvedl herec Alfréd Strejček. Hudební část, umně složená z citací melodií Bohuslava Martinů či jejich parafrází, je dílem skladatele a hudebníka Jaroslava Krčka, jenž je veřejnosti znám jako umělecký vedoucí souboru historické lidové hudby Musica Bohemica. Také part recitace pochází zejména od Martinů: jde o úryvky z jeho korespondence či psaných textů, které jsou doplněny citacemi některých veršů Miloslava Bureše, s nímž Martinů vytvořil své vrcholné „dílo domova“, kantátu Otvírání studánek.

Píseň domova budou v Poličce interpretovat brněnští umělci Lubomíra Sonková (recitace) a Leoš Černý (viola).

Akce se koná 28. srpna 2019: v 16.45 proběhne pietní akt u hrobu skladatele a následně v 17 hodin zazní v kostele sv. Michala Píseň domova.

Doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

obrázek ke článku
obrázek ke článku
obrázek ke článku