Město Polička

obrázek

Dokončení mostu v ulici Zákrejsova

Dokončení mostu v ulici Zákrejsova

Z důvodu opravy silnice II/360 z Poličky do Korouhve realizované Pardubickým krajem je uzavřena od dubna tohoto roku výše uvedená komunikace.  Firma Skanska a.s. kromě rekonstrukce silnice provádí i opravu dvou mostů, které jsou její součástí. Most v Poličce v ulici Zákrejsova bude dle vyjádření zhotovitele díla opraven a zprůjezdněn dne 2. srpna 2021. Současně bude otevřena silnice z Poličky do Bořin. S touto změnou se posune i místo pokračujících oprav, a to dál směrem na Korouhev. Uzavřena bude tedy silnice z Bořin do Korouhve. Zde bude zároveň probíhat oprava dalšího mostu (před obcí Korouhev).

Pro řidiče osobních vozidel se bude měnit objízdná trasa. Ta povede nově z Poličky na Sádek, Korouhev a Jimramov.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města