Město Polička

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 3. 12. 2015 byla na odbor finanční a plánovací podána ústní žádost pana Josefa Jaščevského o poskytnutí informace k vyúčtování účelové dotace č. 136/2015 - příjemce Alena Červová, na posezení s hudbou a tancem pro obyvatele Stříteže ve výši 10 000 Kč a účelové dotace č. 137/2015 - příjemce Zdislava Vostřelová, na divadelní představení ve výši 6 500 Kč, poskytnuté v roce 2015 z rozpočtu města Poličky. Žádosti bylo téhož dne ústně vyhověno.

odbor finanční a plánovací