Město Polička

Městská policie

logo městské policieKontakty:
telefon: 461 723 806
mobil: 731 441 421
email: mpolicie@policka.org

Pracovní doba:
Po-Pá    7:00-15:30
O víkendech je služba upravována pružně na základě bezpečnostních potřeb (sportovní, kulturní, společenské akce, případně jiné významné události)
změny pracovní doby vyhrazeny

Mapa kriminality - statistiky trestných činů na území ČR

Úvodní fotografie ke článku

Městský kamerový systém

V souladu se zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozd. novel, částí Zpracování osobních údajů a získávání informací: §…

Úvodní fotografie ke článku

12.4.2022 - dámské jízdní kolo

Nalezeno 12.4.2022 na ulici Hegerova v Poličce

Finanční podmínky prodeje na trzích

Finanční podmínky prodeje na čtvrtečních poličských trzích na Palackého náměstí potraviny (zelenina, ovoce, sýry, ...) - 15 Kč/m2 spotřební zboží - 100 Kč/m2 charita (ne za účelem výdělku) - zdarma. Podmínky jsou v nařízení RM tržním řádu a OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, který jsou také uvedeny na…

Úvodní fotografie ke článku

27.1.2022 - pánské jízdní kolo

Nalezeno v Poličce J.Suka 

Úvodní fotografie ke článku

14.1.2021 - pánské jízdní kolo

Nalezeno dne 14.1.2021 v Poličce ulice Družstevní

Úvodní fotografie ke článku

14.12.2020 - pánské jízdní kolo

Nalezeno v Poličce ulice Riegrova

Úvodní fotografie ke článku

2.12.2020 - pánské jízdní kolo

Nalezen v Synském rybníku 

Úvodní fotografie ke článku

29.5.2020 - nález pánského jízdního kola

Dne 29.5.2020 bylo nalezeno pánské jízdní kolo v Poličce, ulice Havlíčkova

Statistika činnosti Městské policie Polička za rok 2019

Obdržené žádosti – 383 Obdržené stížnosti - 158 Počet případů řešených na místě - 997 Počet odchycených psů - 25 Řízení pod vlivem alkoholu - 1 Přestupky proti majetku – 1 Dopravní přestupky – 459 Počet přestupků postoupených správním orgánům - 329 Přestupky proti veřejnému pořádku – 3 Trestné činy - 2 Převoz do protialkoholní záchytné…

Statistika činnosti Městské policie Polička za rok 2018

Obdržené žádosti – 327 Obdržené stížnosti - 153 Počet případů řešených na místě - 515 Počet odchycených psů - 20 Řízení pod vlivem alkoholu - 4 Přestupky proti majetku – 1 Dopravní přestupky – 494 Počet přestupků postoupených správním orgánům - 216 Přestupky proti veřejnému pořádku – 12 Trestné činy - 7 Převoz do protialkoholní záchytné…

Tržní řád

Aktuální znění tržního řádu naleznete ve vyhláškách a nařízeních města.