Město Polička

Tiskové zprávy

Omezení hazardu v Poličce

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání 7. září 2023 mimo jiné zabývalo důležitým tématem omezení hazardu na území města.  Rada města doporučila ZM svým usnesením ze srpna tohoto roku vydat Obecně závaznou vyhlášku města Poličky o regulaci provozování hazardních her. Její příprava trvala vzhledem k právní složitosti celého problému…

Finanční podpora pro stomatologa

Město Polička nutně potřebuje a hledá stomatologa! Vedení města si uvědomuje důležitost zajištění zubní péče pro občany Poličky a dělá vše pro to, aby se situace zlepšila (komunikace s VZP, jednání s ostatními lékaři, případná pomoc se zajištěním ordinace, řešení bytové otázky, finanční motivace apod.). V Poličce, v průběhu posledních…

Úvodní fotografie ke článku

Pracovní léto v ZŠ Na Lukách

Další nové technické vybavení a…

Aktuálně z ulice Eimova

V termínu od 11.9.2023 budou uzavřeny (z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci ulice) pro automobilovou dopravu další části ul. Eimova, a to mezi ul. Vrchlického a Havlíčkova a dále mezi ul. Nádražní a Tyršova. Část ul. Eimova mezi ul. Havlíčkova a Nádražní bude pro dopravu zprovozněna. Objízdné trasy budou vyznačeny dočasným dopravním značením…

Úvodní fotografie ke článku

Barevné balóny v ulicích města

Možná jste ve středu 23. srpna potkali partu lidí s pěti…

Úvodní fotografie ke článku

Chodník E. Beneše

Město Polička zde realizovalo stavbu za cca 600 tis. Kč, která…

Úvodní fotografie ke článku

Nátěr hradebních bašt

V těchto dnech můžete vidět odborné pracovníky…

Úvodní fotografie ke článku

Park Mezi domy

Město Polička dokončilo v lokalitě Bezručova po parku Zahrádky druhý…

Úvodní fotografie ke článku

Bezpečnostní úprava cyklostezky

Řidiči jistě zaznamenali omezení a semafor na silnici I/34…

Úvodní fotografie ke článku

Setkání s novou ředitelkou poličské Charity

V úterý 8. srpna 2023 proběhlo setkání starosty Jaroslava Martinů a místostarosty Pavla Štefky s novou ředitelkou Oblastní charity Polička Petrou Zahradníkovou. Ta je ve své funkci od 1. července 2023,…

Omezení provozu MěÚ Polička dne 31. července 2023

Upozorňujeme tímto občany, že v pondělí 31. července 2023 budou z důvodu probíhajících stavebních prací Úsek osobních dokladů a evidenece obyvatel, Matrika a Pokladna v provozu pouze do 16.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Úvodní fotografie ke článku

Stavební práce v Lezníku

Během prázdnin probíhají rozsáhlé…

Úvodní fotografie ke článku

Dokončena další část ulice Eimova

Nový asfalt na vozovce včetně vydlážděných stání…

Úvodní fotografie ke článku

Zahájena stavba sítí pro rodinné domy

V půli měsíce června odstartovala jedna z největších…

Úvodní fotografie ke článku

MěÚ Polička uzavřen – 7.7.2023

Upozorňujeme tímto občany, že v pátek 7. července…

Úvodní fotografie ke článku

Léto s královnami

Královská věnná města opět přináší letní magazín! Inspirujte se nabídkou na výlety a dobrodružství, ať už si vyberete k návštěvě jedno z devíti měst nebo všechna.…

Úvodní fotografie ke článku

Gratulace pro naše fotbalové přeborníky

Vítěz Krajského přeboru Pardubického kraje -…

Zájem o parcely v Poličce stále trvá

V Tylově domě proběhlo ve středu 7. června 2023 losování o přidělení stavebních parcel v lokalitě JIH.  Rodinné domy tak budou postaveny naproti již zastavěné části nad ulicí Bezručova směrem na Jedlovou (na druhé straně silnice).  Jedná se již o 6. etapu za posledních cca 20 let určenou k výstavbě soukromých domů, a to po 2 etapách v oblasti Mánesova a po 3 etapách v lokalitě…

Uzavření úseku pokladny, matriky, osobních dokladů a evidence obyvatel

Informujeme občany, že v pátek 16. června 2023 bude uzavřen úsek pokladny, matriky, osobních dokladů a evidence obyvatel z důvodu provádění stavebních prací. Pro vyzvednutí dokladů typu "blesk" nás prosím kontaktujte na těchto telefonních číslech: 461723884 /Nunvářová Renáta/, 461723886 /Zavřelová Zuzana/. Děkujeme za pochopení. 

Úvodní fotografie ke článku

Slavnostní otevření reprezentačního sálu barokní radnice

V České republice je asi 40.000 nemovitých kulturních…

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Doporučujeme občanům, aby si před plánovanou cestou do zahraniční zkontrolovali platnost svých dokladů, případně se včas dostavili k podání žádosti o občanský průkaz (OP)/cestovní pas (CP). Doklady jsou vyhotovovány ve standardní lhůtě do 30 dní, ve zrychlené lhůtě do 5 pracovních dní. Nejrychlejší vyhotovení dokladu je možné do 24 hodin – s osobním převzetím…

Kuléto 2023

Město Polička vydává letní kulturní kalendář 2023. V materiálu najdete program akcí pro prázdninové dny. Grafiku komentuje její autor Jakub Klimeš: "Přistoupil jsem k tomu tak nějak hravě, letně, lehce... Myšlenka je, že  všechno tak nějak "plave" na tom letním teple/vodě/koupání... proto jsem nechal i názvy akcí trochu uplavat - rozjet písmenka jako když je položíte…

Úvodní fotografie ke článku

Město Polička podporuje nové podnikatele

Město Polička začalo v tomto roce spolupracovat s Pardubickým podnikatelským inkubátorem (P-PINK) s cílem podpořit začínající či budoucí podnikatele ve městě i v blízkém okolí. Město prostřednictvím…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto na městském úřadě

Velké stavební úpravy čekají vnitřní…

Úvodní fotografie ke článku

Prezentace Poličky na zámku Hellbrunn v Salcburku

Ve dnech 17. – 19. května 2023 navštívila delegace…

Úvodní fotografie ke článku

Martinů fest zahájen

Tradičním uctěním památky  slavného…

Úvodní fotografie ke článku

Maďarská delegace v Poličce

Ve dnech 9.- 12. května 2023 pobývala v Poličce delegace…

Úvodní fotografie ke článku

Uctění památky padlých

Tradiční setkaní při příležitosti výročí…

Vzpomínka na květen 1945

V pondělí 8. května si připomeneme 78. výročí konce 2. světové války. I v letošním roce starosta města Poličky Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou položí květiny na několika místech připomínajících válečné události a oběti. V tento den se tradičně koná vzpomínkové setkání k uctění památky obětem 2. světové…

Další parcely i byty – rozpočtové možnosti Poličky

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi navázat na článek z minulé Jitřenky „Diskuse nad nájemními byty – chceme jich více a za méně peněz“ a informovat Vás o vývoji diskuse ve věci bytové politiky našeho města. V této věci považuji za zcela zásadní skutečnost, že realistický finanční výhled na příští 3 roky,…

Mimořádné zasedání zastupitelstva

Ve čtvrtek 18. května 2023 od 17 hodin v Tylově domě proběhne mimořádné zasedání Zastupitelstva města Poličky ve věci prodeje areálu Dětského domova soukromému investorovi. Přijďte si poslechnout argumenty všech stran, zapojte se do diskuse nebo sledujete zasedání online.   Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Úvodní fotografie ke článku

Kříž na Centrálním hřbitově v Poličce

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání ve čtvrtek 20. dubna umístění nového kříže na poličském Centrálním hřbitově a jeho financování. Návrh kříže vytvořil akademický…

Úvodní fotografie ke článku

Sportovec města Poličky roku 2022

V pátek 14. dubna proběhlo v malém sále Tylova…

Úvodní fotografie ke článku

Oceněna sedmička sportovců

Ve středu 19. dubna 2023 ocenil starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou sedmičku sportovců, kteří nemohli být zařazeni do kategorií pro vyhlášení ankety Sportovec města Poličky,…

Byty v Poličce – fakta a čísla

Vážení spoluobčané, v rámci diskuse, která se několik měsíců vede nad projektem výstavby bytů v areálu Dětského domova a nejnověji také ve spojitosti s peticí občanů na toto téma se setkávám s nepřesnými nebo zavádějícími informacemi ohledně bytového fondu, jeho minulosti a dokonce snad pasivity tohoto nebo předešlých vedení města. Ačkoli jsem…

Úvodní fotografie ke článku

Radnici opět zahalilo lešení

Začátkem dubna odstartovala druhá etapa obnovy barokní…

Diskuse nad nájemními byty – chceme jich více a za méně peněz!

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi z důvodu dlouhé a složité diskuse, která vyvrcholila na posledním zasedání zastupitelstva 23. února ve věci výstavby nových bytů v areálu bývalého Dětského domova, přiblížit postoj rady města a většinový názor zastupitelstva, které rozhodlo zatím o tom, že zveřejníme nabídku prodeje připraveného…

Úvodní fotografie ke článku

Rekonstrukce v ulici Eimova

V těchto dnech se opět naplno rozbíhají práce na rekonstrukci ulice Eimova. Z důvodu zajištění bezpečnosti bude průjezd pro vozidla po této komunikaci do 31.7.2023 uzavřen, a to mezi ulicemi Nádražní a Šaffova.…

Úvodní fotografie ke článku

Dny Poličky ve Westerveldu 2011

Početná delegace našeho města se vydala ve čtvrtek 8.…

Úvodní fotografie ke článku

Dny zahraničních návštěv v Poličce

Červen patřil v Poličce oficiálním návštěvám…

Úvodní fotografie ke článku

Adaptační strategie města Poličky - navrhované části

10. listopadu 2022 proběhla v Divadelním klubu v Poličce Prezentace…

Úvodní fotografie ke článku

Prezentovali jsme Poličku v Hohenemsu

Hudba, tanec, zpěv, dobré jídlo a pití, krásné…

Úvodní fotografie ke článku

Hohenemský sbor rozezpíval nejen festival Polička 555

Mužský pěvecký sbor z rakouského partnerského…

Úvodní fotografie ke článku

Zahraniční delegace na návštěvě v Poličce

Ve dnech 14. - 17. května navštívily naše město…

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na Naučnou stezku okolo hradeb v Poličce

Naučná stezka v Poličce nabízí 9 tabulí…

Úvodní fotografie ke článku

Jak bude vypadat náměstí B. Martinů?

Stromy, stín, zurčící voda, socha malého…

Příznivý demografický vývoj Poličky v roce 2019

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi navázat na mé informace zveřejněné v Jitřenkách v r. 2016, 2017 a 2018. Opětovně bych Vás rád seznámil s demografickým vývojem v roce 2019 v našem městě. S velikou radostí oznamuji, že v r. 2019 se po mnoha letech počet obyvatel nesnížil, ale naopak o 32 občanů zvýšil a celkový stav počtu…

Kompletní protokoly ke kvalitě pitné vody (průběžně aktualizováno)

viz přílohy (data u názvu příloh jsou data vyhotovení protokolu)

Úvodní fotografie ke článku

Ebes v Poličce

Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem…