Město Polička

Tiskové zprávy

K terénní úpravě nad sjezdovkou

V průběhu roku 2017 se město Polička rozhodlo hledat místo vhodné k ukládání čisté výkopové zeminy z území našeho města. Z několika vytipovaných lokalit v okolí města se ukázala z majetkoprávních a legislativních důvodů (především z hlediska ochrany přírody a krajiny) jako průchozí pouze možnost terénní úpravy výkopovou…

Nové webové stránky města

Milí uživatelé a návštěvníci internetu, dnes oficiálně spouštíme nové webové stránky našeho města , a to téměř po 11 letech fungování původních, ve své době oceňovaných stránek z roku 2008. Od dubna tohoto roku jste měli možnost nahlížet do pracovní verze, která již pracovala s ostrými daty. Zároveň jste mohli zasílat svoje postřehy,…

Zadržování a využití dešťové vody

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi Vás z pozice města Poličky informovat o opatřeních pro  rozumné zachycování dešťové vody a dalších souvisejících věcech v okolní krajině našeho města. Zároveň chci upřesnit vyjádření, která zazněla v několika článcích minulé Jitřenky. Osobně mám za to, že zachycování…

Úvodní fotografie ke článku

Oprava barokních skvostů v Poličce pokračuje

Po několikaletém rozsáhlém restaurování a opětovném vysvěcení morového sloupu pokračuje město Polička v obnově svých barokních památek na Palackého náměstí. Oprava…

Úvodní fotografie ke článku

Investiční akce našeho města 2019

Jaké stavební akce v Poličce probíhají nyní a co nás ještě do konce roku čeká? Nabízíme stručný přehled investičních akcí. V červnu byla dokončena  jedna z největších…

Úvodní fotografie ke článku

Ebes v Poličce

Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou přivítali v pondělí 17. června skupinu 40 dětí a učitelů z maďarského Ebese. Vzájemná spolupráce mezi Poličkou a Ebesí…

Polička se inspiruje nápady studentů architektury

Město Polička přijalo nabídku ke spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně.  Studenti architektury v rámci svých semestrálních prací zpracují předem dohodnutá témata využitelná konkrétně pro naše město. Jedná se např. o návrhy, případně modely a vizualizace možného využití volných ploch a parcel ve městě. Výsledky…

Úvodní fotografie ke článku

Slavnostní křest v rodišti skladatele

Violoncellista Petr Nouzovský si pro křest svého nového CD s nahrávkami Martinů violoncellových sonát z let 1939-1952 vybral Poličku, jako rodiště slavného skladatele. Slavnostní křest proběhl v hudebním…

Úvodní fotografie ke článku

Originální visutá zahrada vzniká v Poličce

V ulici Šaffova na stěně městské knihovny probíhají práce na originální visuté zahradě. Vysázeno zde je až 1300 květin, včetně bylinek, celkem asi 31 rostlinných druhů. Některé druhy brzy pokvetou.…

Úvodní fotografie ke článku

Město Polička má další kulturní památku

Ocelový nýtovaný most z roku 1901 v parku je nově zařazen na seznam Kulturních památek ČR. O zařazení mezi kulturní památky rozhodlo na základě žádosti města Poličky Ministerstvo kultury. …

Kondolenční prohlášení

Město Polička se tímto připojuje ke společnému kondolenčnímu prohlášení Svazu měst a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv České republiky. Vyjadřujeme tímto upřímnou soustrast rodině tragicky zemřelého místostarosty obce Dražůvky pana Rudolfa Štose. V den pohřbu - sobota 1. 6. 2019 bude vyvěšen černý prapor na budově Městského úřadu Polička. Ing. Naděžda…

Úvodní fotografie ke článku

Ocenění pro hrad Svojanov

Hrad Svojanov již třetí sezónu nabízí speciální prohlídky pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky. Letos díky tomu obdržel cenu Adolfa Heyduka pro památku nejvíce přátelskou…

Městská výstavba bytových domů na Bezručově ulici z pohledu starosty

Vážení a milí spoluobčané, dovolte i mně z pozice starosty města Poličky napsat několik vět na již zmíněné téma. Věřím, že každý z Vás dobře ví, že naše město od roku 2002 řešilo novou bytovou výstavbu, především celkovou přípravu stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků. Je to téměř k neuvěření, ale parcel pro výstavbu domků jsme za toto…

Výzva ke změně sekání trávníků

Vážení a milí spoluobčané, majitelé zahrad a zahrádek, dovolte mi Vás všechny oslovit s naléhavou výzvou ve věci sekání a udržování travnatých ploch v našem městě. Jsem přesvědčený, že v dnešní době, kdy naše země čelí několikaletému suchu a rychlému vysychání krajiny, je nezbytné hledat všechny možnosti ke zmírnění…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání paní Aleně Báčové

Významné životní jubileum oslavila v úterý 14. května ředitelka Tylova domu Alena Báčová.  Paní ředitelce poblahopřál i starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou. …

Úvodní fotografie ke článku

Studenti poličského gymnázia se v USA neztratili

Starosta města Jaroslav Martinů přivítal delegaci studentů poličského gymnázia ve složení Ondřej Češka, Milena Chadimová, Kateřina Kvasničková a Štěpán Pejchar s jejich učitelkou Mgr. Magdalenou Jakubcovou.…

Úvodní fotografie ke článku

Královská věnná města slavila hudbou

20. narozeniny spolupráce slaví v letošním roce Královská věnná města,  Výročí svazek oslavil i hudbou! V sobotu 11. května od 15.00 hod. se v Jiráskově divadle v Novém Bydžově uskutečnila…

Úvodní fotografie ke článku

Uctění památky padlých

Tradiční setkaní při příležitosti výročí osvobození naší republiky a uctění památky padlých ve II. světové válce se uskutečnilo 8. května 2019. Starosta města Jaroslav Martinů …

Úvodní fotografie ke článku

Martinů fest slavnostně zahájen

22. ročník hudebního festivalu Martinů fest byl zahájen v neděli 5. 5. 2019. V roce, kdy si připomínáme 60 let od úmrtí Bohuslava Martinů, mělo zahájení festivalu neobyčejně slavnostní ráz,…

Vzpomínka na květen 1945

Zveme Vás na tradiční pietní vzpomínkový akt při příležitosti 74. výročí osvobození naší republiky. Setkání se bude konat na Centrálním hřbitově v Poličce dne 8. května od 13:30 hod. Společně tak uctíme památku těch, kteří padli za osvobození naší vlasti. Město Polička

Úvodní fotografie ke článku

Děkujeme za fotografie

Další fotografie přicházejí na výzvu města Poličky "Jak vidíte své město?"! Děkujeme a v příloze ukázka fotografií, které vyfotil a zaslal pan Tomáš Hartman. http://www.policka.org/detail/14687/Mestsky-urad/Tiskove-zpravy/Jak-vidite-sve-mesto?/ Přejeme…

Úvodní fotografie ke článku

Nové webové stránky města Poličky

Milí uživatelé internetu,  město Polička několik měsíců připravuje nové webové stránky, které by měly po mnoha letech nahradit ty stávající, dnes již technicky i obsahově nevyhovující.…

Úvodní fotografie ke článku

Vše připraveno pro stavbu dalších domů

Na začátku dubna byla dokončena 3. etapa přípravy infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Bezručova. Stavební práce zde probíhaly od podzimu loňského roku a zahrnovaly zejména budování…

Úvodní fotografie ke článku

Profesor Jaroslav Mihule se stane čestným občanem města Polička

            Za celoživotní zásluhy o propagaci osobnosti a díla poličského rodáka Bohuslava Martinů bude pražskému muzikologovi, profesoru Jaroslavu Mihulemu uděleno čestné…

Úvodní fotografie ke článku

Největší základnu slalomových skejťáků najdete v Poličce

Úspěšní reprezentanti poličského skatu se sešli se starostou města Poličky, který jim poblahopřál k velkým úspěchům minulé sezóny.  Pro Sk8 Slalom Polička byl rok 2018 velice úspěšný.…

Ročenka 2018

Ročenka města Poličky 2018 k zhlédnutí zde.    

Úvodní fotografie ke článku

Jára Cimrman, Igráček i Lichožrouti se na Vás těší v Poličce!

Poličské muzeum Vás zve na velmi zajímavé a originální výstavy. Příjměte pozvání!   LICHOŽROUTKA GALINA MIKLÍNOVÁ 27.   4. - 1. 9. 2019 Výstavní sály…

Úvodní fotografie ke článku

Děkujeme za fotografie

První fotografie přicházejí na výzvu města Poličky "Jak vidíte své město?"! Děkujeme a v příloze ukázka fotografií, které vyfotil a zaslal pan René Štefek.   Naděžda…

Úvodní fotografie ke článku

V Poličce vzniknou další byty pro děti. Postupně tak opustí starou budovu dětského domova

TZ Polička - Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radními Bohumilem Bernáškem a Pavlem Šotolou jednali se starostou Poličky Jaroslavem Martinů o fungování dětského…

Poličský demografický vývoj v roce 2018

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, velice rád bych navázal na mé příspěvky uveřejněné v Jitřenkách v letech 2016, 2017 a 2018 a opětovně Vás informoval o demografickém vývoji v roce 2018 v našem městě. Rok 2018 je již v pořadí druhým rokem, kdy se celkový úbytek občanů ve srovnání s minulým dvacetiletím výrazně…

Úvodní fotografie ke článku

Velký zájem o Poličku

Informace o našem městě a okolí, atraktivní výstavy pro rok 2019 v městském muzeu, to vše lákalo návštěvníky veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové 8.- 9. března 2019…

Rozpočet města Poličky 2019 schválen

Rozpočet města Poličky je schválen, nové zastupitelstvo projednalo a schválilo svůj první rozpočet ve čtvrtek 28. února. Všichni zastupitelé již měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a diskutovat o něm v rámci pracovního zastupitelstva, které proběhlo v lednu. V pondělí 18. února projednal navržený rozpočet i finanční výbor města, který jej doporučil ke schválení. Celkové…

Úvodní fotografie ke článku

Nové domy pro sociální bydlení v Poličce

Zrekonstruovaný dům na ulici 9. května zaujme nápaditou fasádou a celkovým novým vzhledem. Tento dům město Polička koupilo za účelem výstavby sociálních bytů, vzniklo zde 6 nových bytů o velikosti 2+kk.…

Úvodní fotografie ke článku

Rozloučení s Masopustem

Poslední den Masopustu tradičně přišly do budovy městského úřadu potěšit svými masopustními převleky, tanečky i koblížky děti z MŠ Palackého nám. V kostýmech přišly i ty,…

Jak vidíte své město?

Fotíte rádi a máte rádi Poličku ve všech ročních obdobích? Pošlete nám své fotografie památek, přírody, ale i sportovišť či momentek z našeho města a akcí. Fotit a posílat fotografie můžete po celý tento rok na adresu: nsauerova@policka.org.  Posílejte fotografie nejlépe ve formátu JPG, velké soubory raději přes úschovnu. Město Polička připravuje spuštění…

Veřejná sbírka na pomoc rodině - ukončena - děkujeme

Veřejná sbírka pro rodinu Luňáčkovu probíhala od 3. ledna 2019 do 27. února 2019 a přinesla 459 574,36 Kč. Město Polička vyhlásilo tuto veřejnou sbírku na pomoc rodině postižené požárem.  28. 12. 2018 zničil požár dům, ve kterém šestičlenná rodina bydlela. Peníze budou převedeny rodině pro účely opravy jejich zničeného domu. Město Polička jako vyhlašovatel sbírky velmi děkuje všem…

Kontaktník města Poličky pro Vás

Čerstvě vydaný kontaktník města Poličky 2019 je v těchto dnech doručován do domácností našeho města a také zdarma k dispozici v informačním centru na Palackého náměstí. Kontaktník 2019 na webových stránkách najdete zde:http://www.policka.org/rocenky/miniRocenka-2019.pdf   Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Rozpočet města Poličky připraven ke schválení

Rozpočet města Poličky je připraven ke schválení, nové zastupitelstvo projedná a schválí svůj první rozpočet ve čtvrtek 28. února. Všichni zastupitelé již měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a diskutovat o něm v rámci pracovního zastupitelstva, které proběhlo v lednu tohoto roku. V pondělí 18. února projednal navržený rozpočet i finanční výbor města, který…

Ředitelství silnic a dálnic ČR obchvat města Poličky nepodpoří

V návaznosti na informace, které jsem k obchvatu města Poličky uvedl v měsíčníku Jitřenka v roce 2017 a následně i v roce 2018, si touto cestou dovoluji informovat občany našeho města o skutečnosti, že koncem minulého roku bylo vedení města seznámeno s výsledky směrového průzkumu, jehož zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“). Jeho cílem bylo zpracování…

Úvodní fotografie ke článku

Nové atrakce plaveckého bazénu lákají

V roce 2018 získal Plavecký bazén v Poličce dvě zásadní novinky pro veřejnost, a to nový tobogán s vizuálními světelnými efekty, jehož délka je 72,84 m a vířivku s wellness…

Vyfoťte se jako královna!

Královská věnná města mívají v rámci své prezentace na veletrhu cestovního ruchu Infotour v Hradci Králové vždy nějaké překvapení a novinku. Je tomu tak i letos. Kromě nabídky jednotlivých měst včetně ochutnávek regionálních specialit Vás zveme na focení v roli královny. Opět hledejte 9 stánků s červenou střechou a vyfoťte se jako královnička…

Úvodní fotografie ke článku

První občánek roku 2019

Oliver Navrátil je prvním občánkem města Poličky roku 2019. Narodil se 2. ledna 2019 ve Svitavách, váha 3100 g a výška 48 cm. „Blýská se na lepší fotbalové časy,“ tak komentuje…

Úvodní fotografie ke článku

Poličští prvňáčci korunováni

Korunkami Královských věnných měst byli korunováni všichni poličští prvňáčci ve slavnostní den svého prvního vysvědčení.  Místostarosta Pavel Štefka společně se zástupci…

Úvodní fotografie ke článku

Bohuslav Martinů a jeho dvouleté výročí

2019 a 2020 jsou roky, kdy si připomínáme dvě významná výročí poličského rodáka Bohuslava Martinů - 60 let od jeho úmrtí v tomto roce a 130 let od narození v roce příštím.…

Výběrové řízení na ředitele Tylova domu

Město Polička zveřejnilo výběrové řízení na ředitele Tylova domu. Podrobnosti zde: http://www.policka.org/mestsky-urad/uredni-deska-detail/1404822

Úvodní fotografie ke článku

Nejlepší sportovci Svitavska vyhlášeni

Tradiční galavečer vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska proběhl v úterý 22. ledna v Tylově domě. Sportovci, vzácní hosté, příjemná…

Úvodní fotografie ke článku

Novoroční setkání s podnikateli

Čtvrtek 17. ledna 2019 patřil setkání vedení  města se zástupci poličských firem.  Na tradiční novoroční oběd za účasti starosty města Jaroslava Martinů a místostarosty Pavla Štefky …