Město Polička

Tiskové zprávy

Úvodní fotografie ke článku

Ulice Smetanova a P. Jilemnického v novém

Během července byly dokončeny práce na úpravě komunikací…

Úvodní fotografie ke článku

Vedení města poděkovalo Mgr. Pavlu Brandejsovi

Ředitel DPS Penzion Polička Mgr. Pavel Brandejs končí po dlouhých 25 letech ve své funkci. Za jeho práci mu poděkoval starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou. Zároveň přivítali ve funkci…

Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ Polička

Město Polička realizuje od poloviny července do konce září 2022 projekt Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ v hodnotě 850 tis. Kč.  Stavební úpravy zahrnují výměnu stávajících zářivek v tělocvičnách za nová úsporná LED svítidla. Na okenní prvky tělocvičen bude nalepena exteriérová protisluneční folie pro snížení vnitřní teploty. Na tento projekt…

Fotovoltaika v Poličce

Zásadní otázku, jak ušetřit náklady na energie řeší již několik měsíců i město Polička. Odpovědí na dramatickou situaci růstu cen elektřiny a plynu je urychlit přechod na obnovitelné zdroje a zvýšit tak energetickou soběstačnost města Poličky a jeho budov. Jedním z řešení jsou samozřejmě fotovoltaické panely, které by měly být instalovány na střechy městských budov. Tuto problematiku…

Nové aktuální akce roku 2022

Zastupitelé města schválili na svém jednání dne 16. června 2022 rozpočtové opatření č. 2/2022, které zahrnuje i výdaje na nové akce pro tento rok. Důvodem navýšení výdajů je i současná dobrá ekonomická situace a hospodaření města Poličky, zároveň vysoká inflace, kdy je lépe vydat finanční prostředky, také vyšší příjem města za prodej…

Jak pršelo v I. pololetí roku 2022

Vážení a milí čtenáři, dovolte mi navázat na článek z dubnové Jitřenky „Jak pršelo v roce 2021“. Rád bych z tohoto článku připomněl základní aspekty  - dlouhé období sucha v letech 2014 – až květen 2020, kdy napadlo pouze 80 – 90 % obvyklého množství srážek a následné období cca 15 měsíců vydatných srážek, které…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto v Poličce 2022

Mnoho stavebních akcí začne během letošních…

Úvodní fotografie ke článku

Čistění Synského rybníka

Z důvodu opakovaného zarůstání Synského…

Úvodní fotografie ke článku

Poděkování panu řediteli Střílkovi

Slavnostní setkání a poděkování…

Úvodní fotografie ke článku

Je naše město připraveno na změnu klimatu?

  I odpověď na tuto otázku mohli získat účastníci…

Úvodní fotografie ke článku

Dny zahraničních návštěv v Poličce

Červen patřil v Poličce oficiálním návštěvám…

Úvodní fotografie ke článku

Postaví Česká spořitelna v Poličce byty?

Vážení a milí spoluobčané,  dovolujeme…

Úvodní fotografie ke článku

Pocitová mapa horka - anketa pouze do konce června!

Kde se v době HORKA cítíte v našem…

Začínají opravy komunikací – ulice Smetanova a P. Jilemnického

31. května 2022 byly zahájeny práce na úpravě komunikací v ulicích Smetanova a P. Jilemnického. Stavební práce potrvají cca 2 měsíce a z tohoto důvodu bude omezen provoz ve zmíněných ulicích.  Za případné potíže se řidičům omlouváme. Vozovky získají nový asfaltový koberec, dokončeny budou opravy chodníků – nová zámková dlažba.…

Aktuálně kůrovec v našich lesích - info

V současné době se v městských lesích dotěžují poslední kůrovcová ohniska vzniklá koncem loňského roku. Zbývá nám zpracovat přibližně 1000 m3 napadeného dřeva, k tomu akutně likvidujeme nahodilé vývraty a zlomy, které jsou nyní velice atraktivní pro nálet kůrovce. Pouze rychlé zpracování a expedice dřeva z lesa může eliminovat další hrozbu…

Hospodárné a vlídné město?

Vážení spoluobčané, velká část světa včetně České republiky prožívá nelehké období. Šílený nárůst cen energií, velká inflace a zdražování včetně drtivých dopadů války na Ukrajině, má neblahé dopady nejen na státní rozpočty, ale především na rodinné hospodaření statisíců našich rodin. Mnoho lidí již zažívá…

Úvodní fotografie ke článku

Obnova náměstí B. Martinů

Minulý rok v létě byla poličská veřejnost seznámena s architektonickou studií řešící novou podobu poličského náměstí Bohuslava Martinů. Aby se tento prostor mohl proměnit v duchu…

Úvodní fotografie ke článku

Slavnostní zahájení 25. ročníku Martinů festu

V pátek 13. května 2022 byl tradičním pietním…

Úvodní fotografie ke článku

Parky a hřiště v lokalitě Bezručova

Město Polička v tomto roce realizuje akci s názvem „Parkové…

Úvodní fotografie ke článku

Oprava sportovního hřiště v ulici Wolkerova

Stávající hřiště získalo nový…

Úvodní fotografie ke článku

Nové hřiště na ulici Hegerova

Nové hrací prvky včetně laviček pro odpočinek v celkové v hodnotě téměř 200 tis. Kč přibyly toto jaro pro děti a rodiče na ulici Hegerova u bytových domů čp. 899-903.  Dětské hřiště bylo navrženo a realizováno…

Lidl v Poličce

Vážení spoluobčané,  dovolte mi tímto reagovat na časté dotazy, kdy se již konečně začne v našem městě s výstavbou supermarketu Lidl. Následující aktualizované informace jsem získal od potencionálního investora v polovině dubna tohoto roku. Mohu napsat, že v této době již některé zásadní věci (vlastnictví pozemku, zdárně vyjednané požadavky od obyvatel…

Úvodní fotografie ke článku

Den vítězství – 8. květen v Poličce

V neděli 8. května 2022 jsme si připomněli 77. výročí…

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na Naučnou stezku okolo hradeb v Poličce

Naučná stezka v Poličce nabízí 9 tabulí…

Úvodní fotografie ke článku

Začíná oprava barokní radnice

6. dubna 2022 byla poličská barokní radnice předána jako stavební objet firmě BÁČA, Polička s.r.o. Uvedená firma je vítězem výběrového řízení a provede celkovou obnovu obvodového pláště…

Nový tržní řád města Poličky zakazuje podomní prodej

Rada města Poličky na své schůzi dne 21. března 2022 schválila nový tržní řád, jehož obsahem je nově i zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Prvotní impuls k zákazu této činnosti vychází z podnětu veřejnosti, a to v souvislosti s aktuálními problémy na trhu s energiemi, kdy se zvyšuje aktivita podomních prodejců, zástupců firem obchodujících s energiemi. Zákaz nicméně…

Úvodní fotografie ke článku

Polička pro Ukrajinu

Veřejnou sbírku pořádaná OCHP a probíhá již nyní na území Poličska. Vybranými finančním prostředky podpoříme ukrajinské uprchlíky přímo v našem regionu, budeme schopni…

Jak pršelo v roce 2021

Vážení a milí občané, čtenáři, dovolte mi malé ohlédnutí za počasím, především ale za objemem napršené vody v loňském roce. Věřím, že mnozí z Vás dobře pamatují velice suché období v letech 2014 – 2020, kdy napadlo pouze 80 – 90 % obvyklého množství srážek a především roky 2015 a 2018 byly extrémně teplé…

Úvodní fotografie ke článku

První kameny zmizelých v Poličce odhaleny

Co kámen, to lidský příběh – prvních…

Úvodní fotografie ke článku

Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny - souhrnné informace

Níže uvádíme souhrnné informace o současné…

Historicky nejvyšší rozpočet města Poličky schválen

Zásadní a nejdůležitější dokument města – rozpočet pro rok 2022 – schválili zastupitelé na svém jednání 24. února 2022. Město Polička tak má nejvyšší rozpočet ve své historii – výdaje představují částku 441,8 mil. Kč! Výdaje na investice jsou ve výši 155,5 mil. Kč. Rozpočtová rezerva je ve výši 16 mil. Kč. Samotnému schválení…

Jednání hejtmana v Poličce

V pátek 25. února 2022 navštívil Poličku hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Jednání se starostou města Jaroslavem Martinů se týkalo především současné situace a možnosti nouzového ubytování potenciálních ukrajinských uprchlíků v Pardubickém kraji.  Jedním z nich je budova bývalého Dětského domova v Poličce, dalším…

Zastupitelé města Poličky podporují Ukrajinu

Zastupitelstvo města Poličky ve čtvrtek 24. února 2022 schválilo usnesení, které vyjadřuje plnou podporu ukrajinské svrchovanosti. Město Polička se tak přidalo k vyjádření Zastupitelstva Pardubického kraje a dalších měst a obcí našeho regionu. „Zastupitelstvo města Poličky vyjadřuje plnou podporu ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti v hranicích uznávaných mezinárodním…

Úvodní fotografie ke článku

Masopustní pozdravení

Masopustní tradici připomněla návštěva a kulturní…

Úvodní fotografie ke článku

Jak bude vypadat náměstí B. Martinů?

Stromy, stín, zurčící voda, socha malého…

Příznivý demografický vývoj Poličky v roce 2019

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi navázat na mé informace zveřejněné v Jitřenkách v r. 2016, 2017 a 2018. Opětovně bych Vás rád seznámil s demografickým vývojem v roce 2019 v našem městě. S velikou radostí oznamuji, že v r. 2019 se po mnoha letech počet obyvatel nesnížil, ale naopak o 32 občanů zvýšil a celkový stav počtu…

Kompletní protokoly ke kvalitě pitné vody (průběžně aktualizováno)

viz přílohy (data u názvu příloh jsou data vyhotovení protokolu)

Úvodní fotografie ke článku

Ebes v Poličce

Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem…