Městský úřad obce s rozšířenou působností a pověřený městský úřad

Městský úřad Polička vykonává na základě zvláštních zákonů přenesenou působnost pro více obcí ve správním obvodu - je úřadem obce s rozšířenou působností a pověřeným městským úřadem. Městský úřad Polička je pověřen výkonem státní správy pro tyto okolní obce:
Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, KorouhevKvětná, Nedvězí, Oldřiš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín.