Město Polička

obrázek

Město Polička má další kulturní památku

Město Polička má další kulturní památku

Ocelový nýtovaný most z roku 1901 v parku je nově zařazen na seznam Kulturních památek ČR. O zařazení mezi kulturní památky rozhodlo na základě žádosti města Poličky Ministerstvo kultury.  Most se tak úspěšně zařadil mezi téměř stovku kulturních památek, které se na území Poličky nacházejí.  Město Polička má i národní kulturní památky,  patří k nim kostel sv. Jakuba s rodnou světničkou Bohuslava Martinů a barokní skvosty na Palackého náměstí – morový sloup, budova radnice a obě barokní kašny.

Předpokládá se, že most byl zpřístupněn před slavnostním otevřením novostavby někdejšího c.k. učitelského ústavu (dnešní gymnázium) 28. září 1901. Ministerstvo kultury mimo jiné dospělo k závěru, že most je velmi hodnotným dokladem mostního stavitelství přelomu 19. a 20. století. „Je velmi malebným prvkem prostoru, ve kterém se nachází. Je z větší části původní a z památkového hlediska představuje velmi cennou stavbu, jejíž památková hodnota není degradována ani jejím současným stavebně-technickým stavem,“ uvádí se v rozhodnutí Ministerstva kultury.

„Rozhodnutí o zařazení mostu mezi kulturní památky jsme obdrželi dá se říci po krátkém procesu, s čímž jsme ani nepočítali. Oficiální žádost jsme podali 27. září 2018. Nyní můžeme na opravu mostu čerpat finanční prostředky v rámci Programu regenerace,  podmínkou bylo prohlášení mostu za kulturní památku, “ komentuje autorka úspěšné žádosti Ing. Marta Mastná.

Rekonstrukce velmi frekventovaného mostu, který je ojedinělou a pozoruhodnou technickou památkou,  by měla proběhnout v příštím roce.  Předpokládané náklady jsou ve výši  cca 7- 8 mil. Kč. 

Symbolické bylo i podání žádosti o zařazení mostu mezi kulturní památky – téměř na den po 117 letech, kdy byl most zpřístupněn - 28. 9. 1901 – 27. 9. 2018.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

 

Přílohy