Město Polička

Polička se inspiruje nápady studentů architektury

Město Polička přijalo nabídku ke spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně.  Studenti architektury v rámci svých semestrálních prací zpracují předem dohodnutá témata využitelná konkrétně pro naše město. Jedná se např. o návrhy, případně modely a vizualizace možného využití volných ploch a parcel ve městě. Výsledky prací budou sloužit k prezentační a výstavní činnosti, i jako případné náměty pro další územní a urbanistické plánování v Poličce.

Ve čtvrtek 6. června se uskutečnila konkrétní prohlídka města za účasti Ing. arch. Radka Tomana, Ph.D., proděkana pro vnější vztahy FA VUT.  Společně se zástupci města a členy stavební komise byly vytypovány konkrétní lokality pro semestrální práce studentů.  Studentské práce mohou vnést velmi zajímavý pohled do dalšího rozvoje města a jeho veřejného prostoru. 

S Ing. Tomanem jsem následně diskutoval o současných tématech, která jsou vysoce aktuální i v našem městě, například parkování v obytných zónách i centrech měst apod. Budoucí spolupráce nám může poskytnout mnoho zajímavých pohledů, informací a především zkušeností, kterými FA VUT disponuje.

Pavel Štefka, místostarosta města Polička