Město Polička

Jaroslav Teplý – rekordní dárce krve

„Vaše dárcovství považuji za neuvěřitelné novodobé hrdinství,“  tak ocenil pana Teplého starosta města Jaroslav Martinů. „Jsme hrdí, že máme v Poličce člověka, který svým dárcovstvím zachránil mnoho lidských životů,“ doplňuje starosta.

Pan Jaroslav Teplý za 41 let uskutečnil neuvěřitelných 166 odběrů, při kterých odevzdal rekordních 93l krve a plazmy. Český červený kříž udělil panu Teplému v květnu tohoto roku Zlatý kříž 1. třídy.  Slova na plaketě vyjadřují vše: „Děkujeme Vám za Váš hluboce lidský postoj, kterým nezištně přispíváte k záchraně zdraví a životů svých spoluobčanů, za projev opravdového lidství.“

Panu Teplému patří obrovské poděkování a přejeme mu pevné zdraví do dalších let.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

 

obrázek ke článku