Město Polička

Kvalita vody v Poličce, Pomezí a květné – 29.8. 2019

Dnes 29.8. 2019 proběhla další z řady koordinačních schůzek k situaci ohledně znečištění vodovodního řadu z přelomu července a srpna tohoto roku. Schůzky se kromě vedení města Poličky zúčastnili zástupci obcí Květná a Pomezí, Vodovodů Poličsko, firmy VHOS a.s. a hydrogeologové z firmy Vodní zdroje Chrudim s.r.o., která v souvislosti se stávající situací pracuje na monitoringu podzemních vod a vodních zdrojů v Poličce a okolí. 

Zástupci VHOS a.s. okomentovali další výsledky průběžně odebíraných vzorků, a to zejména v souvislosti s vyššími hodnotami kultivovatelných mikroorganismů, které byly zaznamenány na konci minulého týdne – viz příloha č.1. Další testování vody nadále probíhá v souladu s rozhodnutím Krajské hygienické stanice ze 14.8.2019. Výsledky vzorků budou průběžně uveřejňovány na webu města.

Přítomní hydrogeologové okomentovali výsledky rozsáhlého průzkumu stavu podzemních vod v Poličce a okolí, zejména pak ve vztahu k problematickému vrtu V7 jako pravděpodobnému zdroji závadné vody  - viz příloha č.2. 

Zástupci obcí následně rozebírali s provozovatelem vodovodní sítě možnost instalace přídavných prvků pro ochranu vrtů – konkrétně v první řadě instalace UV lamp. Přehled učiněných opatření, včetně výsledků rozborů jsou zasílány Krajské hygienické stanici. 

O dalším vývoji budeme nadále informovat na našem webu.

Přílohy