Město Polička

Nová lávka do Vánoc

Nová ocelová lávka s dřevěnou podlahou za 2 mil. Kč vystřídá starý most přes Bílý potok u dětského hřiště. Lávka bude širší, bude odpovídat všem současným normám a předpisům. Opětovné napuštění Synského rybníka bylo pozdrženo z důvodu stavebních prací a také zjištění množství bahna kvůli plánovanému odbahnění rybníka. Nová lávka je důležitou spojnicí a podmínkou, aby mohly být zahájeny práce na opravě hlavního mostu. Odhadované  náklady na jeho opravu jsou  ve výši 7,1 mil. Kč.

Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

obrázek ke článku
obrázek ke článku