Město Polička

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že 30. června 2021 končí splatnost místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedené poplatky dosud uhrazeny, aby do konce června úhradu provedli.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, budou vyměřeny platebním výměrem a mohou být zvýšeny až na trojnásobek v souladu s ustanovením § 11 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Zdůrazňujeme, že u poplatku za komunální odpad mají poplatkovou a ohlašovací povinnost fyzické osoby přihlášené v obci (včetně cizinců) a dále majitelé objektů (bytů, rodinných domů, staveb k individální rekreaci), ve kterých není nikdo hlášen k pobytu.

Bližší informace naleznete v obecně závazné vyhlášce města Poličky č. 1/2020 (http://www.policka.org/info/mestsky-urad/vyhlasky-mesta/).