Město Polička

Počet volených zastupitelů

Počet zastupitelů volených v obcích, pro které městský úřad Polička plní úkoly tzv. registračního úřadu ve smyslu § 12 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, je uveden v příloze. 

 

Zastupitelstvo města Poličky bude mít ve volebním období 2022-2026 21 zastupitelů.

Přílohy