Město Polička

obrázek

Modernizace silnice Jedlová

Modernizace silnice Jedlová

Od září tohoto roku probíhala plánovaná rozsáhlá oprava části silnice II/362 vedoucí z Poličky, konkrétně od křižovatky na Jedlovou u gymnázia až po křižovatku Korouhevská v Jedlové. Opravu realizoval, a i další navazující úsek bude realizovat, Pardubický kraj. Uvedená část silnice již slouží řidičům a je plně v provozu.

Nově opravená silnice získala kvalitní asfaltový povrch o šířce 7,5m, došlo k obnově svislého a vodorovného dopravního značení, k doplnění dopravního zařízení, k obnově příkopů a zajištění správného odvodnění komunikace. Rekonstrukce zahrnovala i další práce nutné pro zajištění kvalitnější a bezpečnější dopravy v tomto úseku.

Děkujeme tímto řidičům i chodcům, že respektovali omezení, která výše zmíněná rekonstrukce přinesla, odměnou tak bude bezpečnější a kvalitní silnice, která patří k důležitým tepnám našeho města.

Oprava silnice na Jedlovou se tak přiřadila k rekonstruovaným vozovkám, jejichž modernizaci Pardubický kraj realizoval v minulých letech. Připomeňte tak důležité opravy silnic směr Střítež, Korouhev či Kamenec. Věříme, že modernizace dalších důležitých dopravních tepen v našem regionu budou pokračovat i nadále.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města